Kommunalt tilbud hjælper diabetikere i Haderslev

Siden nytår har kommunerne formidlet den såkaldt specialiserede patientuddannelse fra regionerne - i Haderlev har man oplevet en femdobling af deltagere på kommunens diabeteskursus.
29. NOV 2019 8.34

HADERSLEV / SYDDANMARK: Haderslev Kommune har siden årsskiftet styrket sit tilbud til borgere med diabetes med tilbud om kursusforløb. På diabeteskurserne lærer deltagerne at håndtere diabetes, så de kan leve et så normalt liv som muligt.

Tilbuddet var før nytår kun at finde på sygehuset. 1. januar overtog de danske kommuner opgaven med den såkaldt specialiserede patientuddannelse på diabetesområdet. Tidligere er også opgaven på KOL-området overgået til kommunerne, og efter årsskiftet følger den tilsvarende opgave for borgere med hjertesygdomme.

Målet med overdragelsen af de mere specialiserede opgaver er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme. Det er en udvikling, som stiller store krav til kommunerne – både hvad angår faglige kompetencer og samarbejde med de andre aktører i sundhedsvæsnet, fx de praktiserende læger og sygehusene.

- Vi er klar til at påtage os disse opgaver. Vores medarbejdere har de kompetencer, der kræves, og vi har organiseret os på en måde, så de rette medarbejdere har mulighed for at løse opgaverne i fællesskab på tværs af fagområder. Desuden har vi etableret stærke samarbejdsrelationer med de praktiserende læger, med vores kollegaer i Region Syddanmark og med de lokale patientforeninger, siger formanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune, Børge Koch (R).

Meget tyder da også på, at de kommunale tilbud er populære blandt borgerne. Således tog blot 18 borgere med diabetes imod tilbuddet om et specialiseret patientkursus på Sygehus Sønderjylland i 2018. Efter kommunen har overtaget tilbuddet fra 2019, er det tal blevet mere end femdoblet. 

- Selvom vores medarbejdere har travlt, så er det altovervejende positivt, at så mange borgere søger de kommunale tilbud. Det tyder på, at vi er lykkes med at skabe et tilbud af høj kvalitet.  Samtidig glæder jeg mig over, at vi med disse tilbud tæt på borgerne tager hensyn til de mange borgere, for hvem kan være en stor belastning at transportere sig til det nærmeste sygehus. Vi gør derfor, hvad vi kan for at etablere tilbud i alle kommunens centerbyer, siger Børge Koch.

MG

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt