Herning afviser påstand om diskrimination

Herningsholmskolen – Afdeling Holtbjerg er velfungerende, og onsdagens beskyldninger i medierne holder ikke vand, mener Herning Kommune.

HERNING: Det har onsdag skabt en del medieomtale, at Institut for Menneskerettigheder har sendt en klage over Herning Kommune til Ligebehandlingsnævnet.

Ifølge klagen mener Institut for Menneskerettigheder, at oprettelsen af Herningsholmskolen- Afdeling Holtbjerg var diskriminerende.

13. august i år blev der efter beslutning i byrådet i Herning åbnet en ny afdeling af Herningsholmskolen i området Holtbjerg, som er at finde på listen over udsatte boligområder. På den nye skoleafdeling begyndte 64 elever. Af dem er 63 tosprogede.

Ifølge Maria Ventegodt, der er ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder, repræsenterer manøvren ulovlig forskelsbehandling på grund af etnicitet.

- Vi vurderer, at kommunen helt bevidst har skabt en afdeling med en meget høj andel af børn med minoritetsbaggrund, og den form for udskillelse af børn udgør forskelsbehandling, siger Maria Ventegodt til Politiken Skoleliv.

Det billede kan Herning Kommune dog ikke genkende.

- Vi konstaterer at Institut for Menneskerettigheder har klaget. Men vi er ikke enige i deres vurdering, og nu afventer vi, hvordan Ligebehandlingsnævnet ser sagen, siger Dorte West (V), formand for Børne - og Familieudvalget i Herning Kommune.

- Det har aldrig været vores hensigt at stille nogle elever ringere end andre, og det har aldrig været vores hensigt at diskriminere nogen. Derimod har vi tilført en hel del ekstra midler for at etablere et attraktivt skoletilbud på Holtbjerg for indskoling og mellemtrin. Vi følger udviklingen på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg tæt, og jeg har besøgt dem i flere omgange. Det vi, og jeg, oplever, er en velfungerende skole med glade børn og medarbejdere. Det afdelingen har allermest brug for er, at der kommer ro på, og så de kan få etableret sig med den profil, som de ønsker, siger Dorte West.

Beslutningen om at åbne en afdeling af Herningsholmskolen på Holtbjerg blev truffet af 28 byrådsmedlemmer i efteråret 2018, da budgetforliget for 2019 blev indgået. Afdelingen åbnede i august 2019.

- At etablere en afdeling af Herningsholmskolen på Holtbjerg var den model, som vi landede på, og som der politisk var flertal for. Andre kommuner har valgt andre modeller, der ikke nødvendigvis har virket. Vi er overbevist om, at de mange gode initiativer på Herningsholmskolen - Afdeling Holtbjerg vil betyde, at det på sigt bliver en skole, som forældre vil vælge til. Samtidig er der sat gang i en række andre initiativer på Holtbjerg, for eksempel en helhedsplan, der er med til at løfte hele området, siger Dorte West.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt