By & Havn undersøger alternativ transport til ø-byggeri
Foto: Visualisering: By & Havn

By & Havn undersøger alternativ transport til ø-byggeri

Udsigten til 720 lastbiler i timen i op til 30 år gennem København får nu By & Havn til at undersøge andre muligheder ved Lynetteholm.
27. NOV 2019 12.30

KØBENHAVN: Der har været stor interesse blandt borgerne for opførelse af ø-byggeriet ved Lynetteholm - ikke mindst da det kom frem, at for at få transporteret nok jord ud til området, vil det svare til at 720 lastbiler skulle køre gennem København, hver time i ti timer i op til 30 år for at fylde Lynetteholm op. 

By & Havn er nu ved at undersøge, hvad den mest optimale rute er til at jordtransporten, og om der findes alternativer til de mange lastbiler.

- Indtil nu har jordtransport med lastbil været den gængse metode i København, så vi betræder nyt land i forbindelse med undersøgelserne med jordtransport med pram. Men nu får vi mulighederne belyst og finder ud af, hvor eventuelle modtageanlæg kan ligge, så lastbilerne kan køre jorden til pramme, der kan sejle jorden til Lynetteholm, siger udviklingsdirektør hos By & Havn, Michael Soetmann.

Med de nye undersøgelser skal man regne på økonomi og klimabelastning på alle løsningsmodellerne, da flere transportled kan medføre en ekstra klimabelastning, ligesom man ser på at faseopdele projektet, så jorden kan komme til forskellige modtageanlæg i løbet af projektets løbetid.

- Faseopdeling kan være en måde at gøre belastningen i de forskellige områder mindre. Det betyder, at vi vil belyse om det giver mening at sejle jorden til opfyldet i en periode og så bruge lastbiler på et senere tidspunkt, når der er kommet nye vejforbindelser, siger Michael Soetmann.  

esl

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt