DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kopi til konen, original til manden var en tilfældighed

Klage til Ligebehandlingsnævnet afvist. Kommunen kan dokumentere, at der vælges tilfældigt mellem boligejer-par.
18. NOV 2019 10.54

Det var ikke kønsdiskrimination, at en kvinde modtog en kopi af et brev om ejendomsskat, som hendes mand modtog i original. Det har Ligebehandingsnævnet afgjort efter en klage fra kvinden.

De to ægtefæller ejer deres fælles bolig i lige sameje, og kvinden var ikke tilfreds med, at hendes mand blev betragtet som en slags hovedperson i ejerskabet og hun selv som biperson. I klagen til Ligebehandlingsnævnet argumenterer hun udførligt imod denne kønsforskel i sagsbehandlingen.

Hendes kommune afviser imidlertid argumentation med det forhold, at det er et tilfældigt valg, om det er manden eller kvinden i et fælles ejerforhold, der får originalen henholdvis kopien, når der udsendes breve om ejendomsskat. En opgørelse fra kommunen viser, at det tilfældige valg af modtager har medført en ligelig fordeling mellem kønnene, med en lille overvægt af kvinder i rollen som modtagere af de originale breve.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det er overgangen fra papirbreve til e-boks, der har gjort det nødvendigt at skelne mellem originaler og kopier. I papir-tiden blev der sendt ét brev med begge navne til den fælles adresse, men i e-boks-tidsalderen skal der sendes to, en til hver ejer. Disse to kan ikke være ens, fordi man så risikerer at begge betaler, hvorefter der skal bruges ressourcer på at returnere det for meget betalte.

På baggrund af kommunens redegørelse for tilfældigheden i kønsfordelingen af originaler og kopier konkluderer Ligebehandlingsnævnet, at der 'ikke (er) oplysninger i sagen, der tyder på, at klagers køn direkte eller indirekte var årsag til, at hun alene modtog et brev mærket 'kopi', og hun får derfor ikke medhold.

 

Se afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet.