Støjreducerende asfalt virker ikke godt nok

KORT NYT12. NOV 2019 15.33

Vejdirektoratet har vurderet den støjreducerende effekt ved brug af en støjreducerende asfalttype ved navn SRS, som er brugt særligt i bynære områder langs statsvejsnettet, oplyser Transportministeriet. Asfalttypen lever ikke op til forventningen, så direktoratet vil blive bedt om at bruge nogle andre andre støjreducerende asfalttyper.

I kortlægningen af støjbelastede boliger langs statsvejnettet 2018-2023 står støjreduktionen til 2,4 dB på strækninger, hvor der er lagt SRS ud på vejen. Men Vejdirektoratets undersøgelser viser, at slidlagets støjreduktion snarere er i størrelsesordenen 1 dB.

Antallet af støjbelastede boliger langs statsvejene er således underestimeret. Transportminister Benny Engelbrecht (S) har på den baggrund bedt Vejdirektoratet om at lave en opdateret støjkortlægning af de boligområder, som ligger ud til de statslige vejstrækninger, hvor der er brugt SRS.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt