Region stritter imod at Herning overtager højt specialiseret tilbud

Region stritter imod at Herning overtager højt specialiseret tilbud

Den regionale institution Nørholm rummer 35 udviklingshæmmede, hvoraf de 16 har en dom. Herning Kommune vil drive institutionen selv, for de 12 kommer fra Herning.
24. OKT 2019 12.31

HERNING / MIDTJYLLAND: Et ønske fra Herning Kommune om at overtage den regionale specialinstitution Nørholm kommer ikke til at foregå uden sværdslag, for Region Midtjylland er ikke med på den og foreslår socialministeren en 'stand still'-periode for kommunale overtagelser af regionale institutioner på det sociale område.

Herning Kommunes social- og sundhedsudvalg indledte i august en dialog med regionen om at overtage det højt specialiserede tilbud, der har 35 døgnpladser til borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd, heraf mange med domsanbringelse.

Nørholm står for 49 pct. af regionens døgnkapacitet på området, og ifølge regionens sagsfremstiling har efterspørgselen de senere år været stigende. Efter regionens opfattelse på grund af en generel stigning i antal domfældte udviklingshæmmede - men også at flere kommuner 'erfaringsmæssigt er udfordret i forhold til at rumme udviklingshæmmede med problemskabende adfærd og dom i egne tilbud'.

Der er tale om domme for for blandt andet vold, seksualforbrydelser, væbnet røveri og ildspåsættelse.

Herning Kommune har en forholdsvis stor andel af borgerne på Nørholm - omkring en tredjedel. Og kommunen betaler årligt cirka 12,5 mio. kr. for tilbuddet. Det fremgår af de komunale sagsakter, at en overtagelse vil give udbygge kommunens egen vifte af tilbud, der i dag ikke har tilbud til domsanbragte. 

Fælles ledelse og personale med de eksisterende tilbud i kommunens afdeling for Handicap og Psykiatri er yderligere en årsag. Og endelig muligheden for større mulighed for at påvirke prisen og indsatsen - altså større styring.

Svækket faglighed
Regionens forvaltning opfatter en overtagelse som en svækkelse af Nørholm som fagligt specialmiljø - og forudser et reduceret udbud af pladser i et meget efterspurgt specialmiljø. 

Serviceloven giver kommunerne mulighed for at overtage regionale tilbud, der ligger i kommunen, en gang i hver valgperiode, og det skal inden 1. januar i periodens tredje år meddeles regionsrådet - således 1. januar 2020.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har 26. september foreslået socialminister Astrid Krag (S) hurtigst muligt at indføre en 'stand still'-periode, hvor muligheden for kommunale overtagelser sættes i bero, indtil der 'ligger en afklaring af, hvordan de specialiserede sociale tilbud bedst kan sikres gennem en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem kommune og region'.

Ministeriet oplyser til dknyt, at ministeren endnu ikke har svaret på Kühnaus forslag.

 

Læs og se video om Nørholm: Nørholm hjælper udviklingshæmmede med komplekse problemstillinger