Støttemillioner på vej til børn fra misbrugsfamilier

Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge støtter tværkommunale projekter i hele landet med 73,9 mio. kr.
5. OKT 2019 9.30

En række tværkommunale projekter har fået støtte fra Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Styrelsen havde udmeldt en ansøgningspulje på 73,9 mio. kr. Midlerne er særligt gået til tværkommunale projekter i hele landet. 

Barnets Blå Hus er en af de glade støttemodtagere, hvor afdelinger i Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg og Rønne kan fortsætte arbejdet yderligere fire år efter en bevilling på 29,2 mio. kr. Derudover åbnes et ny støttecenter i Slagelse under Blå Kors' tag efter et tilskud på 5,4 mio. kr.

Derudover modtager Dit Rum, der er et samarbejde mellem Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre og Albertslund kommuner, tre kostskoler, Region Hovedstadens Familieambulatorium, misbrugsbehandlingscentret KABS og Konsulenthuset Realize Aps 20 mio. kr. 

- Det er ofte ensomt at være barn i en misbrugsfamilie, fordi misbrug stadig ikke er noget, vi taler højt om. Derfor tilbyder vi trygge, givende fællesskaber for børn og unge, fordi det at kunne spejle sig selv og sin historie i andres er en kæmpe hjælp for mange. Med de nye partnerskaber kan vi i de kommende år lave flere netværksgrupper flere steder, og vi kan finde og skabe kontakt til familier, børn og unge mere effektivt end tidligere, fortæller Tine Lydolph, leder af Dit Rum. 

Projekt Brus, et samarbejde mellem 11 midtjyske kommuner og kommunale rusmiddelcentre, modtog knap 39 mio. kr. i sidste uge.

Børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, mistrives oftere og får psykiske problemer, problemer med skolegang og sociale relationer. Men studier viser også, at det hjælper børn og unge at tale om det, der sker i familien, hvilket er en del af målet med de nye støttemidler. 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev