Udrenset Slagelse-opposition dropper retssag mod byrådsflertal

Oppositionspartierne Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale opgiver at gå rettens vej efter omkonstituering.
16. APR 2019 13.54

SLAGELSE: Oppositionen i Slagelse Byråd dropper nu den retsag, der ellers var anlagt mod byrådsflertallet for den omkonstituering, der sidste forår kostede oppositionen alle dens udvalgsformandsposter. De tre partier bag sagsanlægget, Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale, har aftalt med borgmester John Dyrby Paulsen (S) at hæve sagen, fremgår det af en underskrevet aftale mellem parterne.

Også kommunaldirektør Frank E. Andersen er medunderskriver på aftalen. Ikke fordi han er part i den politiske uenighed bag sagsanlægget, men fordi han på Slagelse Kommunes vegne indestår for den del af aftalen, der betyder, at 'hver part betaler sine omkostninger og ikke gør retslige krav af nogen art gældende mod hinanden i forbindelse med sagens ophør'. Slagelse Kommune var oppositionens formelle modpart i retssagen, fordi kommunen tegnes af byrådsflertallet.

Byrådsflertallet i Slagelse er utraditionelt, derved at det udgøres af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten med Liberal Alliances Villum Christensen som leverandør af det 16. og afgørende mandat. Som modydelse kan han ifølge konstitueringsaftalen gøre krav på at overtage borgmesterposten fra næste år midtvejs i valgperioden.

Allerede ved aftalens indgåelse lige efter KV17 var oppositionen stærkt utilfreds, men måtte med sine 15 mandater bøje sig for flertallets 16. Utilfredsheden blev ikke mindre, da flertallet mindre end et kvartal inde i byrådsperioden ville ændre på udvalgssammensætningen med den konsekvens, at Venstre måtte sige farvel til tre udvalgsformandposter og Dansk Folkeparti og De Radikale til en hver.

Samarbejdet tæller højest
I et lignende forløb i Randers Byråd endte en retssag omkring samtidig med en byrådsdom, der kendte omkonstitueringen dér ulovlig, og selvom det kun var en byrådsdom og endda med uenighed mellem dommerne, blev den ikke anket, fordi flertallet i Randers i mellemtiden var skiftet. Men i Slagelse blev den set som argument for en retssag også her, og efter en stævning sidste sommer var sagen ifølge sn.dk berammet til seks retsdage i november og december.

Men det bliver der ikke noget af. De stridende parter er nu i stedet enige om, at 'hensyn til de involverede medarbejdere, yderligere omkostninger i sagen, og det fremadrettede samarbejde i Slagelse Kommune og Slagelse Byråd vægter højere end en retslig afgørelse af sagen', hedder det i aftalen. Dette selvom 'parterne er enige om, at sagen har principiel betydning, og at en retsafgørelse ville have været gavnlig'.

Men altså ikke gavnlig nok i forhold til effekten på samarbejdsklimaet. I samme ånd har parterne aftalt, at de 'ikke har yderligere kommentarer til offentligheden om sagen'.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt