Musik-Signe, bogpose og rim og remser kan udvikle børns sprog
Billede fra Jazz For Kids
Foto: Torben Christensen, Ritzau Scanpix

Musik-Signe, bogpose og rim og remser kan udvikle børns sprog

Et samarbejde mellem musikskole, bibliotek og børnehus i Stevns Kommune har i et pilotprojekt vist sig at være effektivt til at udvikle småbørns sprog.
21. FEB 2019 9.25

STEVNS / FREDERIKSSUND: Stevns Kommune har så gode erfaringer med et pilotprojekt, der hjælper tre-seks-årige børn med sprogproblemer til at få et bedre sprog, at kommunen har valgt at fortsætte projektet. Stevns Bibliotekerne står for højtlæsning af rim og remser, Stevns Musikskole står for den musiske del, og Lodbjerggård Børnehus står for den pædagogiske del. Og kombinationen af højtlæsning med musik har vist sig at udvikle børnenes sproglige færdigheder.

- Vi kan se en rigtig fin effekt med nogle børn, som bliver mere åbne og får mere selvtillid, efterhånden som deres sprog udvikler sig. De bliver mere spørgelystne og udvikler sig socialt. Senest har vi fået sprogtestet en af de drenge, som har deltaget i forløbet, og han havde fået en meget bedre begrebsforståelse, siger daglige pædagogisk leder i Lodbjerggård Børnehus, Charlotte Olsen.

Foruden musik og sang involverer man barnets forældre, som får en bogpose med hjem. De kan så fortsætte det arbejde, der er lagt op til fra institutionernes side. Projektet øger børnenes chancer for at blive dygtige læsere i skolen, og det er grundstenen for større udbytte af andre fag. Det kommer til at koste 150.000 kr. årligt i 2019 og 2020.

Musik-Signe
En anden måde at få de sprogligt udfordrede småbørn med på lige fod med de andre børn kan være ved at ansætte en musikkonsulent, som man har gjort i et børnehus i Frederikssund Kommune.

Musikkonsulenten eller Musik-Signe, som børnene kalder hende, sørger for musik og lege for børnene, og mange af de sprogligt svage børn lærer sange ved hjælp af at starte med fagter, rytmer og nynnen og til sidst ord, som understøtter den sproglige udvikling.

- De sprogligt udfordrede børn kan være med på lige vilkår med de andre, fordi det er med rasleæg og med tørklæder, og der indgår rigtig mange ting, som ligger ud over det talte sprog, så de kan være med ved at kigge på, hvad Signe gør eller de andre børn gør, og så gør de det samme, siger områdeleder for Frederikssund Nord, Majbritt Hansen.

eo 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt