Der er kommet noget nyt i vejen for vejen i Vejen

KORT NYT21. FEB 2019 8.53

VEJEN: Endnu en forhindring er dukket op i det spegede forløb om den ulovligt eksproprierede og anlagte Skovgårdsvej vest for Vejen, nemlig en afgørelse fra Miljøklagenævnet, der giver vejens ufrivillige ejer Martin Lund Madsen ret i, at Vejen Kommune skal foretage en screening af området i forbindelse med en ny ekspropriation.

En screening blev foretaget i forbindelse med den første, af Højesteret underkendte, ekspropriation, og den screening mente Vejen Kommune kunne bruges igen, men det mener Miljøklagenævnet ikke, og kommunen skal nu foretage en ny screening. Martin Lund Madsen, på hvis jorder den omstidte vej ligger, havde ønsket at klagen til Miljøklagenævnet skulle have opsættende virkning, men det tager nævnet ikke stilling til og heller ikke til Martin Lund Madsens anbringende om, at Vejen Kommune skulle være inhabil i sagen.
 
Martin Lund Madsen mener ikke desto mindre, at den manglende screening betyder, at Vejen Kommune skal starte forfra med sin ekspropriation nummer to for at lovliggøre den afspærrede vej. Også ekspropriationen har Martin Lund Madsen klaget over inden for høringsfristen, der udløber i denne ugem hvorefter kommunen skal tage stilling til det videre forløb.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev