Drastisk fald i kriminaliteten blandt udsatte unge

Andelen af udsatte unge, der begår kriminalitet er faldet betydeligt de sidste fem år. Det skyldes blandt andet kommunernes helhedsorienterede indsatser.

Andelen af udsatte unge er, der begår kriminalitet, er faldet med hele 30 pct., Det viser en ny analyse fra KL's nyhedsbrev Momentum. Det skyldes både en ændring i ungsomskulturen og kommunernes indsatser, lyder det. 

Andelen af udsatte unge, der får en dom, er faldet fra 11,2 pct. til 7,9 pct. fra 2013-2017. 

Vive-seniorforsker Tea Torbenfeldt Bengtsson fremhæver blandt andet kommunernes større fokus på at sætte tidligere ind over for børn og unge, der klarer sig dårligt, som en af årsagerne.

- Der er sket en holdningsændring, hvor man tidligere så på ungdomskriminaliteten som en del af det at være ung. I dag er man mere bekymret og reagerer hurtigere på faresignaler, siger hun til Momentum. 

Faldet vækker også glæde hos KL's socialudvalgsformand Joy Mogensen (S):

- I kommunerne er vi meget optagede af at opspore og sætte tidligt ind over for børn og unge med en uhensigtsmæssig adfærd, der kan være begyndelsen på en kriminel løbebane. Derfor er det glædeligt, at kommunernes indsatser ser ud til at virke, siger hun.

Samtidig er andelen af ikke-udsatte unge, der får en dom, også faldet fra 1,7 til 1,1 pct. i samme periode. 

'Udsatte unge' er i analysen karakteriseret ved at have været anbragt udenfor hjemmet mindst én gang og/eller har haft en individrettet forebyggende foranstaltning. Momentums analyse bygger på Danmarks Statistiks kriminalregistre, som udarbejdes på baggrund af Rigspolitiets indberetninger. 

ibs

Læs hele historien i Momentum.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt