Morsø underkendt: Skal fremme markfirben frem for moler
Markfirben.
Foto: H & J Wahlstøm, Ritzau Scanpix

Morsø underkendt: Skal fremme markfirben frem for moler

Kommunen ville dispensere og tillade gravning efter moler, men den var Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke med på.
28. JAN 2019 10.15

MORSØ: En årelang sag om gravning efter moler på Nordmors har nu fundet en afslutning. I stedet for råstofgravning - efter moler - skal et overdrev holdes fri af hensyn til beskyttede dyr og planter, ikke mindst markfirben og ulvefod.

Miljø- og Fødevareministeriet har i en afgørelse ændret en dispensation fra Morsø Kommune, der ville tillade råstofgravningen i en tiårs periode i området, der ifølge afgørelsen har ligget urørt hen siden 1970'erne, hvor der også var råstofgravning. Det nuværende overdrev har således udviklet sig i en periode på 40-50 år.

Kommunen havde i afvejningen af de naturbeskyttelsesmæssige hensyn overfor interesserne i råstofgravning i området tillagt det stor betydning, at der ikke er tale om en unik og uerstattelig naturtype, idet kommunen har vurderet, at naturtypen igen vil indfinde sig på stedet efter afslutning af gravearbejdet og efterfølgende efterbehandling af graven.

Nævnets vurdering er, at det vil tage op mod 70 år, før overdrevet har genindfundet sig i samme tilstand. Efter ti år med udgravning af området var der lagt op til yderligere ti år med deponering. Området stræker sig over 7.700 kvadratmeter.

Kommunen havde i sin tilladelse blandt andet fulgt et forsigtighedsprincip og sikret sig et vilkår om, at der på en sydvendt skrænt ikke måtte graves i perioden juni til august, nemlig den periode, hvor markfirbenets æg lægges og udvikler sig hen imod klækning. Men det har nævnet ikke vurderet som tilstrækkeligt til at sikre bestandens status i området.

Det pågældende overdrev er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og markfirbenet er beskyttet som en bilag IV-art af Habitatdirektivet.

 

 


 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt