Efter fortovsgebyrsagen: Forslag om at afskaffe 69 ud af 230 takster og gebyrer

Ernst & Young har høvlet samtlige takster og gebyrer i Københavns teknik- og miljøforvaltning igennem og er klar med de første anbefalinger.

KØBENHAVN: Efter det kom frem, at København opkrævede alt for høje gebyrer fra grundejere for at holde fortove rene, blev konsulentfirmaet Ernst & Young sat til at gennemgå alt, hvad der fandtes at takster og gebyrer i teknik- og miljøforvaltningen.

Nu er den første del af arbejdet færdigt - og også de første anbefalinger - blandt andet at afskaffe 69 specifikke takster blandt de ialt 230, der fordeler sig på blandt andet kirkegårde, byggetilladelser, parkering, renovation, rottebekæmpelse, stadesalg, toiletrenhold og broåbninger.

Ernst & Young har vurderet 230 takster med en samlet indtægt på 1,4 mia. kr. De overordnede konklusioner er, at der godt styr på lovgrundlaget. De takster, der er blevet genberegnet, ligger generelt også på et rimeligt niveau, oplyser forvaltningen.

Dog er der udfordringer med fire takstområder, hvor der samlet set er opkrævet 1,9 mio. kr. for lidt. Og 49 takster med en samlet indtægt på otte mio. kr. har det ikke været muligt at genberegne pga. udfordringer med dokumentationen.

Ernst & Young anbefaler på den baggrund en mere central styring af hele takstområdet, ligesom der skal fastsættes minimumskrav til blandt andet dokumentation for udgifterne.

Samtidig har Ernst & Young udarbejdet en ny skabelon til beregning af takster. Forvaltningen er enig i konklusionerne og indstiller, at politikerne følger anbefalingerne og samtidig afskaffe 69 takster, der i dag enten er afgiftsfritaget eller giver meget begrænsede indtægter.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle rapporten samt forvaltningens anbefalinger den 28. januar.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt