Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Webkameraforsøg skal kortlægge digitale muligheder

EnergiMidt, Microsoft og Silkeborg kommune er sammen om et forsøg, hvor alle husstande i landsbyen Vrads får et webkamera

SILKEBORG: Vrads i Midtjylland er blevet valgt som en forsøgslandsby, hvor alle byens borgere får let adgang til at tale med Borgerservice i Silkeborg Kommune via et webkamera. Med webkameraforsøget håber kommunen at blive klogere på, i hvor høj grad borgerne tager de digitale muligheder til sig.

- Vi er i fuld gang med at kigge nærmere på, hvordan vi bedst og billigst kan betjene borgerne i fremtiden. Vi står over for at skulle ændre drastisk på de borgervendte serviceydelser, og vi ser projektet i Vrads som et innovationsprojekt. Det kan give os viden om, i hvor høj grad borgerne vil bruge et digitalt tilbud, der er let tilgængeligt fra deres eget hjem og selvfølgelig også en viden om, hvordan tilbuddet kan udvikles, så den teknologiske løsning skaber værdi for alle parter, siger Michael Maaløe, Job- og Borgerservicechef.

Digitaliseringen rummer et kæmpe potentiale
- Borgerne vil i stadigt stigende grad skulle betjene sig selv, og i de tilfælde, hvor der er brug for en direkte dialog og sagsbehandling, kan man også sagtens forestille sig, at det kan foregå digitalt. Fx via en videosamtale, hvor sagsbehandleren og borgeren kan se hinanden og udveksle elektroniske dokumenter undervejs i samtalen, siger Michael Maaløe.

Før dét rent sikkerhedsmæssigt kan lade sig gøre, er der et stykke vej, men i Silkeborg vil man gerne indhente viden og erfaringer ved at eksperimentere.

- Af den grund har vi gang i flere digitale forsøgs- og udviklingsprojekter. Det er vigtigt at inddrage både borgerne og de ansatte tidligt i processerne, understeger Michael Maaløe.

Vrads er allerede digital
At det netop er Vrads, der er udpeget som forsøgsby for webkamerakommunikation, skyldes borgernes stærke sammenhold og den store andel af fiberforbindelser, der sikrer hurtig kommunikation.

- Vrads er gået fra at være en landsby uden ordentligt internet til at være det sted i Midtjylland med flest fiberforbindelser. Vi har leveret fiberinternet til 70 pct. af husstandene i byen, hvilket er rekord i det midtjyske. Derfor er vi sikre på, at sende- og modtage hastigheden er i top, og uden problemer kan opfylde de krav HD-kameraerne stiller til båndbredde, fortæller kommunikationskonsulent Jacob Hokland fra EnergiMidt.

lcl

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/with/3093017721/