Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg-enighed om energi-spareindsats

BUDGET 2012 Nuværende skattesatser fastholdt - samt langsigtet balance i den kommunale økonomi og rum til fortsatte investeringer
8. SEP 2011 15.03

VORDINGBORG: Et budgetforlig mellem alle partier i Vordingborg - S, R, K, SF, V og DF - betyder bl.a. 30 mio. kr. til energibesparelser.

Selv om forliget er indgået i lyset af den internationale økonomiske krise, og den deraf meget stramme aftale mellem regeringen og KL, så sikrer det både en fastholdelse af de nuværende skattesatser, en langsigtet balance i den kommunale økonomi og rum til fortsatte investeringer, lyder det fra rådhuset.

Blandt fokuspunkterne i budgetforliget er en fortsat effektivisering af den kommunale organisation. I alt gennemføres der således effektiviseringer for 29,8 mio. kr. - et tal der vil være stigende i de kommende år.

Budgetforliget tilfører psykiatriområdet 7 millioner kr. årligt. Og der tilføres 8 mio. kr. til børne- og familieområdet. Samtidig i gangsættes en udviklingsplan som skal sikre en højere grad af inklusion af børnene i nærmiljøet og dermed en opbremsning af udgifterne til anbringelser.

Nyt rådhus
Der afsættes 75 mio. kr. over de kommende fire år til skolerenoveringer og børnehaver og i samme periode investeres markant i idrætsfaciliteter, herunder en ny idrætshal i Vordingborg, en flytning af fodboldbanerne i Vordingborg til et nyt idrætsareal ved kasernen samt anlæggelse af en kunstgræsbane i kommunen.

En fortsat udbygning af cykelstier samt yderligere trafiksikkerhed afsættes der 25 millioner kr. til over fire år, mens der afsættes 30 millioner kr. til energibesparende foranstaltninger. Også et beløb til forebyggelse af gener på grund af stigende regnmængder er med i budgetforliget.

I perioden 2013-2016 igangsættes planlægningen af en ny administrationsbygning på den nuværende rådhusgrund i Vordingborg. Derved kan der over en 25 årig periode spares 90 mio. kr. i administrative udgifter, penge som så kan bruges på andre opgaver. Dog tages den endelige beslutning om et nyt rådhus først i 2012.

ka