Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vive: Stor budget-præcision i kommunerne under ét

Niende år i træk med overskud for gennemsnitskommunen.
8. JUN 2020 15.52

Kommunerne er skrappe til at lægge budget, i hvert fald som gennemsnit betragtet, viser årets regnskabs- og budgetrapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I en gennemsnitskommune afveg de regnskabsførte serviceudgifter i 2019 kun 0,1 pct. fra budgettet, fremgår det af rapporten.

Vives gennemgang bygger på en gennemgang af kommunernes regnskabsresultater og en række deraf udledte nøgletal om kommunernes budgetter og regnskaber. De er nu opdateret for regnskabsåret 2019 og budgetåret 2020.

Ifølge Vives opgørelse har gennemsnitskommunen (et uvægtet gennemsnit af de 98 kommuner) et regnskabsoverskud på knap 700 kr. pr. indbygger i 2019. Det er niende år i træk med overskud.

Kommunernes finansielle egenkapital er gået frem fra ÷7.400 kr. pr. indbygger i 2018 til ÷6.700 kr. pr. indbygger i 2019. Den gennemsnitlige fremgang dækker dog over store forskelle mellem de enkelte kommuner.

 

Se rapporten og nøgletallene hos Vive.