Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Visioner for fremtidens forstæder

Realdania har udvalgt seks kommuner til at afholde arkitektkonkurrencer om fremtidens, bæredygtige forstæder i Farum, Albertslund, Glostrup, Nykøbing Falster, Vejle og Aalborg
5. MAJ 2011 12.00

Konkurrencerne skal give svar på nogle af de mange udfordringer, som forstæderne står over for - nu og i fremtiden.

Realdania lancerede i januar 2011 initiativet 'Fremtidens Forstæder'. Formålet er at skabe debat om og visioner for, hvordan man kan skabe en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne - altså de dele af de større, danske byer, som er anlagt efter 1945.

Støttet af Realdania inviterede Furesø Kommune allerede tidligere på året en række tværfaglige teams til at deltage i arkitektkonkurrencen 'Farum i udvikling'. Nu har Realdania valgt yderligere fem kommuner, som får støtte til at gennemføre konkurrencer om forstadens udfordringer. Det drejer sig om Albertslund, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg.

De fem kommuner skal nu forberede arkitektkonkurrencer. Derefter forventes konkurrencerne at blive sat i gang i slutningen af 2011. Først med prækvalifikation af teams og derefter i en to-faset konkurrence i løbet af 2012. I 2013 vil konkurrenceresultaterne blive udstillet. I den forbindelse bliver der også udgivet en publikation om konkurrencerne og afholdt en række debatmøder om fremtidens bæredygtige forstæder. I konkurrencen 'Farum i udvikling' er prækvalifikationsprocessen allerede i gang i øjeblikket.

Samfundsmæssige og æstetiske udfordringer
- De fem kommuner, vi har valgt, tager nogle meget centrale spørgsmål for forstaden op. Det er spændende, at de tør at tænke nyt, og det bliver spændende at se de konkrete bud på håndtering af forstadens udfordringer og potentialer. Med Fremtidens Forstæder ønsker Realdania at bidrage til at give visionære og realiserbare bud på, hvordan vi kan gøre forstæderne mere bæredygtige. Miljømæssigt, såvel som socialt og økonomisk. Hvordan ruster vi os mod klimaforandringer? Hvordan håndterer vi det stigende energiforbrug? Dét og mange andre udfordringer er der brug for løsninger på. Forstaden har et kæmpe udviklingspotentiale, og mange steder er man allerede i gang med at transformere forstadsområder og renovere forskellige bygningstyper. Derfor er der brug for klare, fremtidssikrede strategier for udviklingen, og det er dét, vi gerne vil bidrage til, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

De fem kommuner er valgt efter en grundig udvælgelsesproces i dialog med det rådgivende udvalg for Fremtidens Forstæder. Lektor Tom Nielsen, der er med i initiativets rådgivende udvalg, siger:

- Arkitektkonkurrencen er et vigtigt redskab til formulering af nye visioner og strategier for, hvordan vi løser samfundsmæssige og æstetiske udfordringer i vores byer. Med dette initiativ får vi rejst en nødvendig, faglig diskussion på tværs af 6 konkurrencer. Vi får fra tværfaglige teams forskellige bud på, hvordan vi bedst muligt får kvalificeret og opgraderet forstæderne.