Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vindmøller kan placeres tættere på veje og jernbaner

Vejen er banet for at lempe og forenkle reglerne for vindmøllers afstand til overordnede veje og jernbaner

En arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet og Transportministeriet har i foråret 2011 undersøgt de nuværende afstandskrav vedrørende opstilling af vindmøller ved overordnede veje og jernbaner.

Arbejdsgruppen anbefaler en revidering af afstandskravene i nedadgående retning, samt at der foretages en klar udmelding i forhold til de reviderede afstandskrav. Anbefalingerne giver mulighed for at lempe de nuværende afstandskrav og forenkle reglerne.

På baggrund af bl.a. analyser fra DTU-Risø anbefaler arbejdsgruppen, at vindmøller fremover kan placeres i en afstand af 1 gange vindmøllehøjden fra infrastruktur. Hvis der foreligger konkrete sikkerhedsmæssige problemer, kan afstandskravet blive større, men aldrig overstige 1,7 gange vindmøllehøjden.

Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der foretages en klar udmelding af de reviderede krav, så der tilvejebringes klarhed omkring reglerne og at disse evalueres i 2012.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) fortæller, at Vejdirektoratet og Banedanmark nu vil revidere deres udmeldinger på baggrund af rapportens anbefalinger.

 

srl


http://www.flickr.com/photos/impaolothegreat/with/4355441345/