Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding gør klar til at skifte små og mellemstore vindmøller ud med store

Ny vindmølleplan med plads til 30-40 møller på 100-150 meters højde sendt i offentlig høring

KOLDING: Kommunens planlæggere forventer, at der inden for de næste ti år vil kunne opstilles 30-40 store vindmøller i Kolding Kommune. De nye effektive møller vil kunne dække over 30 pct. af kommunens elforbrug.

Byrådet har besluttet at sende forslaget i offentlig høring i perioden 31. maj-9. august 2011. Herefter skal planen behandles i det politiske system, før den endelige vindmølleplan ventes vedtaget af byrådet 10. oktober.

Vindmølleplanen udpeger 12 områder, hvor der vil kunne opstilles vindmøller af en højde på mellem 100 og 150 meter. I løbet af en ti-årig periode ventes store møller at erstatte næsten alle de nuværende 43 små og mellemstore vindmøller i kommunen.

Udskiftningen vil have flere fordele. De store møller er langt mere effektive og vil kunne dække over 30 pct. af kommunens elforbrug mod de nuværende ni procent. Samtidig vil vindmøllerne være samlet på færre lokaliteter, hvilket vil begrænse de visuelle gener fra vindmøllerne i landskabet.

Ved udpegning af de egnede områder har planlæggerne forsøgt at finde arealer, hvor lodsejerne er positivt interesseret, og som opfylder de landsdækkende afstandskrav. De foreslåede områder opfylder blandt andet følgende krav til vindmøllernes placering:

750 meter fra boligområder
500 meter fra fritliggende beboelse
250 meter fra overordnede veje og jernbaner

Herudover er der foretaget forskellige miljøscreeninger, og der er taget overordnet hensyn til, om vindmøllerne vil kunne skæmme særligt vigtige landskabelige, kulturhistoriske eller rekreative områder.

Vindmølleplanen er kun første led i den samlede vindmølleplanlægning. Før der sættes vindmøller op, skal der for hvert enkelt område laves kommune- og lokalplan for den konkrete opstilling (antal, placering og udseende). Dertil kommer en konkret redegørelse og afvejning af de miljømæssige konsekvenser af opstillingen. Der vil også i den sammenhæng være en offentlig høring.