Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandselskaberne får tydeligere regler

Et nyt lovforslag fra miljøminister Ida Auken (SF) skal give vandselskaberne mulighed for at finansiere gode ideer
13. FEB 2012 6.46

Nye og større kloakker, bedre badevandskvalitet i havnebassiner og ved strande, og flere skove der beskytter grundvandet. Tiltag som disse kan vandselskaberne nemmere få dækket omkostningerne til med et nyt forslag til ændring af vandsektorloven.

- Det har alt for længe været uklart, hvordan kommuner og vandselskaber skal finansiere de gode idéer, de har, når det gælder klimasikring og miljøforbedringer. Den usikkerhed, fjerner vi med en ændring af vandsektorloven, så vandselskaberne ved, hvordan de kan få dækket omkostningerne til fx nye kloakker og overløbsbassiner. Det giver renere badevand og bedre service til borgerne, og naturen slipper for at hænge på regningen, når kloaknettet giver op, siger Ida Auken.

Vandsektorloven fra 2011 indeholdt et prisloft, hvor yderligere udgifter kun kunne pålægges borgerne, hvis der var tale om driftsudgifter til miljømål og servicemål. Reglerne var imidlertid ikke klare nok, og det afholdt mange vandselskaber fra at søge Forsyningssekretariatet om at få tillæg til prisloftet godkendt.

Skaber arbejdspladser
Med lovændringen kan vandselskaberne bedre se, hvilke miljø- og serviceforbedringer, de kan være sikre på, kan finansieres ved at øge vand- eller spildevandsafgiften. Det kan være opførelse af underjordiske vandbassiner, der kan opsamle overskudsvand fra kloaknettet eller terrorsikring af vandværker. Og det er store anlægsprojekter, der kræver stor arbejdskraft.

- Der er masser af arbejdspladser i klimasikring. Derfor er det vigtigt, at vi støtter projekter, der beskytter os mod ovrsvømmelse og samtidig hiver folk ud af arbejdsløshedskøen. Lovforslaget kan være med til at give klimasikringen det løft, der skal til og samtidig sikre, at vi får investeret i forebyggelse. Vi skal undgå de store skader, vi har set tidligere, siger Ida Auken.

Lovforslaget er netop sendt i høring og vil blive fremsat af miljøministeren i marts måned.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5726148489/sizes/z/in/photostream/

lcl