Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uforsvarlig behandling af ambulance-klage

Region Sjællands behandling af en klage over den tid, det tog en ambulance at nå frem, var meget kritisabel, fastslår ombudsmanden
8. JUN 2011 14.19

SJÆLLAND: Regionen undersøgte ikke sagen godt nok, og klageren fik ikke et ordentligt svar på sin klage. Regionen tilsidesatte på flere punkter god forvaltningsskik over for den pågældende klager, lyder det fra Ombudsmanden. der derfor har henstillet til Region Sjælland at overveje, om der er behov for at fastsætte generelle retningslinjer for sagsbehandlingen i regionens præhospitale center.

Sagen startede i april 2009, hvor en kvinde ringede til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. På grund af misforståelser om adressen blev ambulancen forsinket. Manden afgik ved døden. Kvinden klagede herefter til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom, og senere til ombudsmanden over regionens behandling af hendes klage.

- Når en borger klager over at en ambulance har været for længe om at nå frem, og der er tale om en alvorlig situation, er regionen forpligtet til at undersøge sagen forsvarligt, siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Formålet med undersøgelsen er for det første, at regionen kan tage stilling til, om hændelsesforløbet giver anledning til en reaktion. For det andet vil undersøgelsen danne grundlag for det svar som borgeren skal have. Hvis det er relevant, skal regionen også kontakte alarmcentralen så alarmcentralen kan vurdere, om eventuelle båndoptagelser af alarmopkaldet skal gemmes.