Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udviklingshæmmede tilbydes et sundere liv

Kommuner vil yde en særlig indsats for at udviklingshæmmede borgere og mennesker med senhjerneskader kan leve et sundere liv
7. APR 2011 6.49

VIBORG: Fire kommuner og region Midtjylland har fået bevilliget 3,1 mio. kr. fra Socialministeriets satspulje til projektet 'Indflydelse på egen sundhed - sundhedsfremme for voksne med handicap'.

Baggrunden er, at undersøgelser viser, at dårligt helbred forekommer ti gange så ofte hos mennesker med funktionsnedsættelser som hos resten af befolkningen. Udviklingshæmmede er mere overvægtige og dyrker mindre motion end andre, ligesom de udgør en særlig risikogruppe i forhold til rygning og alkohol. Samtidig har de på grund af deres handicap sværere ved at få information og viden om, hvordan man levere et sundere liv.

Målet med projektet er at forbedre målgruppens sundhedstilstand blandt gennem bedre - især elektronisk og audiovisuel - kommunikation, tilbud om en helbredsscrening og en individuel 'sundhedsbog' med gode råd til at forbedre egen sundhed. Samtidig skal projektet skabe større bevidsthed om, hvordan man som pårørende, medarbejder på handicapområdet og som interesseorganisation kan støtte op om den sunde levevis. En af de fire kommuner er Viborg:

- Som for alle andre er det vigtigt for borgere med handicap at leve sundt, så de dermed kan forbedre deres livskvalitet. Vi har ikke været gode nok til at give dem de rette forudsætninger og redskaber til, at de kan have indflydelse på deres egen sundhed. Det vil vi med projektet gerne gøre noget ved, ligesom vi vil sætte mere fokus på, hvordan pårørende, professionelle og andre omkring den enkelte udviklingshæmmede kan få større fokus på sundhed, siger Mette Nielsen (S), formand for Socialudvalget.

Det er ambitionen for projektet at udvikle en model for, hvordan den eksisterende sundhedsfremmende indsats kan tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde mellem handicap og sundhedsområdet, så sundhedsfremmende tiltag og viden om sundhed tilbydes udviklingshæmmede på linje med andre borgere i kommunen.

Projekt 'Indflydelse på egen sundhed - sundhedsfremme for voksne med handicap' løber frem til udgangen af 2013. Her efter er det meningen, at projektets indhold skal være implementeret i den daglige indsats på området.