Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udviklingshæmmede i meningsfyldt arbejdsfællesskab

Andelssamfundet i Hjortshøj ønsker, at 16 udviklingshæmmede skal opleve at være en del af en landsbyhelhed - at være medregnet og inkluderet

AARHUS: Andelssamfundet Vim-by i Hjortshøj ved Aarhus vil i et partnerskab med Aarhus Kommune skabe et meningsfyldt arbejdstilbud til Andelssamfundets udviklingshæmmede beboere. Realdania bidrager med 5,6 mio. kroner til projektet.

Andelssamfundet vil opføre værkstedsbygninger samt et mindre salgssted som base for et arbejdsfællesskab og et dagtilbud til andelssamfundets udviklingshæmmede. Visionen er at skabe et meningsfyldt arbejde, der bygger på en samhørighed og et fællesskab med Andelssamfundets øvrige beboere, og som samtidig inviterer til interaktion med lokalområdet.

Bag projektet står Andelssamfundet i Hjortshøj og Aarhus Kommune, som under overskriften Vim-by, 'Velkommen i min bydel', er i gang med at etablere et bofællesskab for 16 udviklingshæmmede unge. De fælles værksteder skal understøtte inklusionen og samtidig tage hånd om de udviklingshæmmedes særlige behov, når det gælder udformning af egen bolig.

Næste skridt er etablering af en base for et arbejdsfælleskab, der samtidig kan fungere som et meningsfyldt beskæftigelsestilbud for de udviklingshæmmede, hvor de unge udviklingshæmmede er en del af arbejds- og nabofællesskabet og kan deltage på lige fod i det daglige arbejde med at passe dyr og grøntsager i det økologiske landbrug, som Andelssamfundet driver.

Andelssamfundet ønsker, at de udviklingshæmmede skal opleve at være en del af en landsbyhelhed - at være medregnet og inkluderet. De kalder det 'landsbypædagogik.

Isolering intet problem
- Andelssamfundet i Hjortshøj yder en stor og helhjertet indsats for at inkludere udviklingshæmmede i deres fællesskab, og deres indsats og de konkrete fysiske tiltag er til stor inspiration for andre, siger projektleder i Realdania, Marianne Kofoed.

- Det nye arbejdsfællesskab vil kunne fungere som et meningsfyldt beskæftigelsestilbud for de udviklingshæmmede, og vi mener, projektet rum-er en demonstrationsværdi i forhold til at skabe en fysisk ramme, som både kan understøtte inklusionen og fællesskabet og samtidig understøtte de udviklingshæmmedes særlige behov.

Projektet vil blive udviklet i samarbejde med ULF - de Udviklingshæmmedes Landsforening, der også var med i udviklingen af botilbuddet - samt Aarhus Kommune.

- ULF hilser projektet velkommen. Vi har ofte været bange for, at borgeren bliver isoleret, når bo- og arbejdstilbud placeres samme sted - men det er ikke tilfældet med Andelssamfundet i Hjortshøj. Der har man grebet det an, så udviklingshæmmede integreres og bliver en aktiv del af samfundet, siger Jane Jensen, politisk rådgiver, på vegne af ULF.

Vi er så klar
- Siden projektets start har det været et stort ønske at kombinere de 16 boliger til udviklingshæmmede med et meningsfyldt aktivitetstilbud, så beboerne kan tage del i Andelssamfundets landbrugsproduktion. Med den flotte millionbevilling fra Realdania har vi udsigt til, at ønsket bliver til virkelighed. Det glæder mig utrolig meget. Andelssamfundet har udvist et enestående engagement for at få projektet på skinner, og vores partnerskab med

Andelssamfundet er et unikt eksempel på, hvordan vi som kommune kan samarbejde med civilsamfundet om en social indsats, der inkluderer udviklingshæmmede i det brede fællesskab, siger Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

- Vi er så klar til at komme i gang. Vi er glade og stolte over, at vi her har en mulighed for at udvikle tilbuddene for udviklingshæmmede i en tid, hvor de fleste nyheder handler om nedskæring og besparelser. Vi glæder os til at realiserer sagen, vi brænder for, siger Erling Deigaard fra Andelssamfundet i Hjortshøj.