Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udsatte boligområder får bibliotekshjælp

Fem biblioteker åbner mediecafeer for bl.a. at hjælpe unge til at tage en uddannelse eller finde et job

I Odense, Horsens, Fredericia og Aalborg har bibliotekerne modtaget tilskud fra //Nethood-puljen, som dækker over en indsats, hvor biblioteket samler faglige og frivillige kræfter i de lokale 'neighbourhoods' og hjælper såvel unge som ældre med at få det bedste ud af nettet.

De fem biblioteker vil alle tilbyde åbne it-cafeer bemandet af frivillige og bibliotekets medarbejdere. Borgere med konkrete it-problemer, for eksempel brug af Nem-ID, kan komme direkte ind fra gaden og lære, hvordan de bruger de mange digitale muligheder.

På Vollsmose Bibliotek vil man desuden give unge kompetencer til at løse mere avancerede it-opgaver, for eksempel redigering af hjemmesider, musik og film.
De unge får også et tilbud om for-kurser til uddannelser inden for it-feltet. Biblioteket har desuden planer om at etablere en mentorordning mellem lokale virksomheder og områdets unge. En ordning, som skal informere og inspirere de unge til at begynde på en uddannelse eller finde et job.

//Nethoods er et samarbejdsprojekt mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier, Microsoft, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, BRFkredit og Foreningen Nydansker.

tsp

Foto: http://www.flickr.com/photos/gongus/with/20853847/