Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Biblioteker sikrer børn it-kompetencer

Et samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og IBM giver børnebibliotekerne mulighed for at få installeret børnevenlige computere

Det giver bibliotekarerne nye muligheder for it-læring rettet mod små børn. Projektet skal bidrage til, at alle børn får solide digitale kompetencer, så der ikke opstår klasseskel på it-området.

Mange børn har fra en tidlig alder adgang til at lege og lære med computere og andre medier. Men slet ikke alle. Der er stadig en digital kløft, der skal bygges bro henover. Med KidSmart-projektet får børnebibliotekerne nye metoder til at arbejde med helt små børns informationskompetencer, sprog, talforståelse og begrebsdannelse. Samtidig giver projektet nye indfaldsvinkler til socialt samvær og inklusion på børnebiblioteket.

Projektet tager afsæt i et samarbejde med IBM, som donerer computerne til bibliotekerne. Projektet retter sig især mod ressourcesvage børn, der for eksempel ikke har adgang til at få hjælp til it-læring hjemmefra. Dette understreger IBMs vicedirektør Kim Østrup fra IBM Danmark:

- IBM vil gerne bidrage til at løfte børn og unges informationskompetencer. Evne til og mulighed for at anvende de nye medier kan, hvis vi ikke passer på, blive et nyt klasseskel.

Tidlig indsat for stærke it-kompetencer
Jens Thorhauge, direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, værdsætter samarbejdet med IBM:

- På samme måde som gode læsefærdigheder i årtier har været en nødvendig kompetence er IT-færdigheder blevet en afgørende forudsætning for aktivt medborgerskab. Det kræver en tidlig indsats, og biblioteker skal være med til at løfte opgaven. Meget gerne i partnerskaber, som det Styrelsen for Bibliotek og Medier nu har indgået med IBM.

KidSmart er oprindeligt udviklet i USA. I Danmark har IBM doneret computere til blandt andet Hasle, Gellerup og Alderslyst Bibliotek til stor glæde for børn og bibliotekarer. På baggrund af de gode erfaringer ønsker IBM og Styrelsen for Bibliotek og Medier nu at udvide KidSmart-samarbejdet med skole- og børnebiblioteker i Danmark.