Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udgiftslofter er en realitet

Budgetloven er vedtaget, og det betyder blandt andet, at der fastsættes en fast, øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner
27. MAR 2012 14.06

Regeringen har indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov for Danmark. Dermed har Dansk Folkeparti og Liberal Alliance altså valgt ikke at være med i aftalen, selv om de skulle have deltaget ved dagens møde i Finansministeriet. 

Den nye lov betyder, at der fastsættes en fast, øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Lofterne vedtages af Folketinget og gælder 4 år frem. De første udgiftslofter bliver fastlagt for perioden 2014-2017 i foråret 2013.

Finansminister Bjarne Corydon understreger, at budgetloven betyder nye tider for den økonomiske ansvarlighed i stat, regioner og kommuner.

- Med aftalen cementerer vi, at de offentlige budgetter skal overholdes. I mange år har udgiftsvæksten konsekvent overskredet det planlagte. Loven varsler en æra, hvor det er slut med disse overskridelser, siger finansminister Bjarne Corydon.

Troværdighed vigtigt
Et klart lovkrav om balance eller overskud på de offentlige finanser er simpelthen historisk. Lovkravet vil sikre, at Danmark fører en ansvarlig og langsigtet finanspolitik, der er grundlaget for at skabe vækst og nye arbejdspladser fremover, slår finansministeren fast:

- Voldsom gældsættelse i det offentlige udfordrer de finansielle markeders tillid til økonomien. Derfor er det vores forpligtelse at fastholde en høj troværdighed og tillid til dansk økonomi, så vi kan sikre en lav rente til gavn for vækst og beskæftigelse. Med budgetloven sender vi et stærkt og utvetydigt signal til vores omverden, om at der er orden i økonomien i Danmark, siger Bjarne Corydon.

Sanktioner for overskridelser
Loven betyder, at en overskridelse i statens drift i ét år medfører en tilsvarende reduktion af det statslige udgiftsloft i det efterfølgende år. Samtidig gøres det permanent, at regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger inden for de fastlagte rammer. Tilsvarende sanktioner indføres over for regionerne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager fremhæver, at sanktionerne med betinget bloktilskud og modregning siden 2009 har vist sig meget effektive.

- Kommunerne udviser allerede et stort økonomisk ansvar. Det har håndfaste økonomiske sanktioner bidraget til. Det er derfor et helt centralt element i budgetloven, at vi viderefører reglerne om sanktioner og at de kommer til at gælde såvel overfor kommuner som regioner, siger Margrethe Vestager og fortsætter: Men samtidig er det vigtigt, at vi via budgetloven sikrer stabilitet for kommuner og regioner i de økonomiske vilkår.

 

Fakta: Hovedelementer i Budgetloven
Implementering af finanspagten i dansk lovgivning: Krav om de offentlige finanser skal være i balance eller udvise overskud Det er opfyldt, hvis det årlige strukturelle underskud på de offentlige finanser ikke overstiger 0,5 pct. af BNP
Forpligtende korrektionsmekanisme, hvis der ikke er udsigt til balance

Nyt styringssystem med udgiftslofter:
•Udgiftslofter i stat, kommuner og regioner
•Lofterne omfatter størstedelen af de offentlige udgifter
•Nye initiativer finansieres ved omprioriteringer inden for lofterne
•Tiltag og sanktioner til sikring af loftsoverholdelse i staten
•Tiltag og sanktioner til sikring af loftsoverholdelse i kommuner og regioner
•Det Økonomiske Råd skal løbende vurdere finans- og udgiftspolitikken

 

srl

Foto: Flickr