Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udgiftsloft og tillidsreform - intet problem

KOMMUNALØKONOMISK FORUM Bjarne Corydon (S) forsikrer, at en kommende budgetlov ikke vil begrænse kommunalt råderum, og Jan Trøjborg glæder sig over, at staten også omfattes af den
12. JAN 2012 11.03

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS: Ikke færre end 954 deltagere - hovedsageligt kommunalpolitikere - kunne på KL's kommunaløkonomiske forum i Aarhus overvære en nytiltrådt finansminister proklamere, at han kunne ønske, Christiansborg kunne lære af kommunalpolitikerne: Ikke daglig valgkamp, men tillidsfuldt og ansvarsfuldt samarbejde på tværs af partier om samfundsudviklingen.

I sin tale - på konferencens første formiddag - slog han fast, hvordan en budgetlov ikke er til at komme udenom: Der er krise, de internationale finansmarkeder gør sig gældende, det skal være muligt at stole på, at offentlige budgetter bliver holdt, og den kommende europagt vil nødvendiggøre en økonomistyring, som han i hvert fald har tænkt sig at levere.

En budgetlov indskrænker efter hans oppfattelse ikke det kommunale råderum - kommunernes andel af de offentlige udgifter udgør som bekendt omkring halvdelen, og der er masser af prioriteter at tage fat på - også med udgiftsloft.

Han benyttede lejligheden til at meddele KL regeringens opbakning til den styring af det specialiserede socialområde, som kommunerne har stået for. Samme styring, som KL-formand Jan Trøjborg (S) beskrev som et eksempel på den kommunale vilje til økonomisk ansvar: Udgifterne på det vanskeligt styrbare område steg med 1 mia. kr. om året for bare få år siden - men er nu tæmmet.

Smuk tidsel
Samme vilje til styring på andre områder stillede han i udsigt. Der skal efter hans opfattelse reformer til også på andre velfærdsområder. Og han kunne tilfreds konstatere, at kommunerne langt hen ad vejen har leveret sit bidrag til den form for økonomisk genopbygning, S-R-SF-regeringen står for: En økonomisk kickstart, hvor kommunernes stigende anlægsinvesteringer matcher regeringens ønske om flere job.
Trøjborg mente dog ikke, der er behov for yderligere statslige stramninger, når det gælder styringen af kommuneøkonomien:

- Vi har allerede en budgetlov og har mere brug for tillidsfuldt samarbejde, sagde han i samme åndedræt som tilbuddet om at levere input til nye velfærdsreformer. Den 102 dage gamle minister i en regering, som netop har talt højt om tillidsreform, beskrev - som en kommentar - at det også må handle om tillid til, at offentlige budgetter bliver holdt. Med andre ord: Hvis KL opfatter budgetloven som en tidsel, var det ganske godt beskrevet, for den havde en smuk blomst, og man skulle nok holde sig fra at plukke den.

Trøjborg slog de forsonlige toner an - i en erkendelse af, at der er et mærkbart flertal i Folketinget for at indføre budgetloven - og kunne så glæde sig lidt over, at udgiftsloftet fremover også skal gælde de statslige institutioner, forsvar, politi m.v.

Foto: http://www.flickr.com/photos/wwworks/