Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Trøjborg: Politisk styring frem for sindrige budgetregler

KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE KL anerkender behovet for både budgetlov og udgiftsloft, men advarer mod at stramme skruen mere, end den kan holde til
15. MAR 2012 11.14

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AALBORG: 'Kreditvurderingsselskaber, der cirkler som gribbe over statskassen'.

Det var et af de sprogbilleder, KL-formand Jan Trøjborg (S) brugte for at understrege den økonomiske alvor i sin beretning på det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg.

Men i sine betragtninger 'kommunernes ansvarlige' satte han tykke streger under, at godt nok er udsigten fra finansministerens kontor ikke opløftende, og det er nødvendigt, at der er troværdighed om styringen af den offentlige økonomi. Men netop den styring skal være politisk og ikke administrativ, fastslog Horsens-borgmesteren, der lancerede udtrykket 'kommunepartiet' for de delegerede, hvor han kunne høste (måske spagfærdigt, men alligevel) klapsalver for at sige:

- Flere finansministre, tag ikke fejl. Den økonomiske genopretning i kommunerne er et politisk projekt, og ikke resultatet af sindrige budgetregler. Det kan ikke siges tydeligt nok.

Politisk råderum som nøgleord
Selv opfordrede KL-formanden til at klappe, da han havde beskrevet, hvordan de politiske beslutninger aldrig har været større, tungere og mere styrende end i dag. Og at det er påkrævet at se på arbejdsvilkårene for kommunalpolitikerne. Han advarede samtidigt regeringen mod at stramme skruen mere, end den kan holde til. 

Med hensyn til budgetforhandlingerne lagde Trøjborg op til, at der i 2013 også er brug for den finaniseing, der er i år. Budgetterne for serviceudgifterne ligger i år 2,5 mia. kr. under aftalen, og beløbet er langt hen af vejen ført over på anlæg. Og netop den flytning så Trøjborg meget fornuft i - at tilpasse driften for at kunne investere i fremtiden.

Det fik ham til at betone politisk råderum som et nøgleord i forhandlingerne med regeringen - på linje med afbureaukratisering og tilidsreform. 

Foto: http://www.flickr.com/photos/farnea/with/196935889/