Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ud i foreningslivet - med en guide

Handicappede i fire kommuner får særlig hjælp til et aktivt fritidsliv i lokale foreninger på lige fod med andre

KØBENHAVN: Roning, hundetræning, og bridge. Et spændende fritidsliv skal være for alle - også for borgere med handicap. I Københavns Kommune tilbyder tre fritidsguider at hjælpe velfungerende udviklingshæmmede med at finde fodfæste i det lokale foreningsliv.
Siden begyndelsen af 2011 har udviklingshæmmede borgere i København kunnet få hjælp til et mere aktivt liv med fritidsinteresser og foreningsliv på lige fod med andre.

Tre fritidsguider fra Socialforvaltningen tilbyder at være bindeled til lokale foreninger; i tæt dialog med borgeren afklarer fritidsguiden, hvilke ønsker og drømme den enkelte har og hjælper med at finde den aktivitet og forening, som kan komme borgerens ønske i møde. Guiden kontakter derefter foreningen for at finde en person fra foreningen, som kan fungere som brobygger i begyndelsen. Og ønsker borgeren det, følger guiden med de første gange, indtil borgeren er faldet til.

På længere sigt er det målet, at borgeren deltager på egen hånd i den ønskede fritidsaktivitet.

Projekt Fritidsguide er et samarbejde mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Servicestyrelsen, som har udvalgt fire kommuner - også Esbjerg, Vejle og Sorø -  til at afprøve metoden med fritidsguider frem til slutningen af 2012. Metoden til inklusion af mennesker med handicap er udviklet i Norge, hvor man har gode erfaringer med at bygge bro til det 'almindelige' foreningsliv ved hjælp af fritidsguider.

Flere borgere efterlyses
Indtil videre har de tre fritidsguider i København været i kontakt med omkring ti borgere - heraf er to på vej til at prøve kræfter med det sociale liv og aktiviteterne i henholdsvis en bridgeklub og en roklub.

Håbet er, at mange flere borgere finder vej til tilbuddet i løbet af 2012. Det fortæller netværkspædagog Lina Mai Due, som er én af de tre guider i København:

- Vi vil gerne have fat i gruppen af velfungerede udviklingshæmmede, som bor i egen lejlighed eller hjemme hos mor og far, og som måske føler sig lidt ensomme og har mod på at prøve kræfter med aktiviteterne og det sociale liv i lokale foreninger.