Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Trøjborg: - Det er svært det her

Økonomiforhandlingerne fortsatte i dag i Finansministeriet, og på forhånd var KL-formanden ikke så optimistisk som ved forhandlingernes start i sidste uge - og forhandlingerne går tilsyneladende også trægt
31. MAJ 2011 14.25

Af Morten Uhrenholdt

- Jeg troede egentlig, at det ville være forholdsvis nemt, når der nu på forhånd er tale om en nul-løsning. Men det ser det  bestemt ikke ud til at være.

KL-formand Jan Trøjborg (S) var knap så optimistisk før forhandlingsstart kl. 12, som han var i sidste uge, da forhandlingerne startede med det såkaldte sættemøde.

Og så gik han ind til forhandlingerne sammen med KL-næstformand Erik Fabrin(V). Forud var ankommet økonomiminister Claus Hjort Frederiksen, Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) og socialminister Benedikte Kiær (K). Senere stødte økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til.

Efter to timer kom forhandlerne ud igen, og der var ikke så mange klare meldinger at videreformidler for de forsamlede journalister.

- Det er utroligt kompliceret at finde omprioriteringsmuligheder, så der kan skabes lidt råderum for kommunerne. Og spørgsmålet om regelforenkling for at spare administrative ressourcer er en kæmpe opgave, sagde Jan Trøjborg og så ikke specielt optimistisk ud. Den hurtige og nemme løsning kan han i hvert fald ikke få øje på.

De kommunale anlægsudgifter er åbenlyst en af de store og seje knaster. Og en journalist ville vide, om der var kommet tal på bordet fra regeringen til et niveau for anlæg i 2012.

- Ja, det er der - desværre. Men jeg vil ikke sige hvilke tal. Det er et af de svære områder, det er konfliktstof, sagde Trøjborg.

Ikke fugle på taget
Det andet område, som KL-formanden betegnede som en af knasterne er hele spørgsmålet om, hvordan man får frigjort midler, så kommunerne får bare et lille økonomisk råderum.

I forvejen er kommunerne i fuld gang med at effektivisere for overhovedet at kunne finansiere de stigende krav på flere af de store områder, folkeskolen - hvor regeringen har konkrete ønsker - ældreomsorg, det specialiserede socialområde.

- Og det er klart, at vi må sikre os i forhandlingerne, at det vi får med hjem, ikke bare er fugle på taget, men er et reelt råderum.

- Har regeringen også ønsker til nye opgaver, kommunerne skal løse indenfor de snævre rammer?

- Ork, regeringen har masser af gode ideer, sagde Trøjborg, der så tilføjede, at der ikke er tale om, at forhandlingerne er gået i stå.

- Vi kommer da nogen vegne, der er fremdrift - bl.a. i forståelsen af vores situation. Men det er svært.

Rokker ikke ved ankemulighederne
Også det specialiserede socilaområde har været drøftet under dagens møde. Og her er KLs ønske tilsyneladende, at der i lovgivningen rummes et egentligt servicemål, som kommunerne kan rette ind efter. Og så betegnede Jan Trøjborg det som en misforståelse, at kommunerne ønsker at rokke ved ankemulighederne.

- Selvfølgelig skal sagerne og kommunernes afgørelse kunne efterprøves, sagde han.

Og afslutningsvis sagde Trøjborg tøvende, at parterne måske er et par dages forhandlinger fra at komme i mål. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen oplyste, at parterne har drøftet samtlige temaer igennem på dagens møde, og vedgik, at regeringen har et ønske om et loft over kommunernes anlægsudgifter. Men heller ikke han ville røbe detaljer.   

Han oplyste endelig, at embedsmændene nu går i gang med et stort orbejde. Og forhandlerne mødes igen på fredag formiddag, den 3. juni.