dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Tre kommuner op i innovations-helikopteren

Tre kommuner op i innovations-helikopteren

Greve, Stevns og Høje-Taastrup skal sammen udvikle fremtidens velfærdsydelser i projektet ’Innovationsledelse’, der er indstillet til at få 1,5 mio. kr. i støtte fra Videncenter for Velfærdsledelse
11. JAN 2012 19.36

GREVE / STEVNS / HØJE-TAASTRUP: Kommunernes økonomi er under pres, borgernes krav til den kommunale service er stigende, og der bliver mangel på faglært arbejdskraft på velfærdsområder som det pædagogiske og social og sundhed. Det stiller store krav til lederne i eksempelvis børnehaver og plejehjem.

Derfor er det nødvendigt at finde nye måder at udvikle og levere velfærdsydelserne på. Det betyder, at innovation er blevet det nye mantra - også inden for det offentlige - og her har lederne en afgørende rolle i forhold til at skabe innovationen.

Greve, Stevns og Høje-Taastrup Kommuner har fundet sammen i projektet 'Innovationsledelse' med støtte fra Videncenter for Velfærdsledelse. Projektet skal udvikle innovationskulturen blandt de kommunale ledere. Antagelsen er, at innovationsmetoder i sig selv ikke gør nogen forskel, hvis ikke der ledelsesmæssigt er skabt rammer for det.

- Vi håber igennem forløbet på at kunne 'forstyrre hinanden' med både forskellighed på tværs af ledelseslag, fagområder og kommunegrænser, siger projektleder Tina Øllgaard Bentzen fra Greve Kommune og fortsætter:

- For på tværs af forskelligheder står vi alle med en fælles udfordring - nemlig hvordan man som leder sætter rammerne for innovation. Vi vil gerne ud over forestillingen om, at det er lederen, der skal få de gode ideer, men i stedet sætte fokus på hvordan lederen inviterer medarbejdere og brugere ind i innovationen.

Projektet laver bl.a. et innovationsseminar for topledelsen, uddannelse i innovationsledelse og et tværkommunalt innovationsforum. Der vil for eksempel være fokus på innovationsmetoder, der enkelt kan oversættes til en kommunal hverdag. Projektet tager udgangspunkt i indsatserne 'innovationshelikopteren', 'ledelsesinnovatører' og 'Innovationskatalysatoren'.

Innovationshelikopteren består af en række seminarer for topledelsen i projektets tre kommuner. Innovationsinnovatører går ud på, at hver af de deltagende kommuner finder ca. 30 ledere inden for alle de store kommunale områder, som er motiverede for at udvikle innovationskulturen på deres arbejdspladser. Innovationskatalysatoren er et tværkommunalt møderum for både topledelse og institutionsledere.

- Velfærdsledelse handler bl.a. om at arbejde målrettet med innovation og nye løsninger i borgernes perspektiv. Ledere og medarbejdere har en fælles forpligtelse til at udvikle den offentlige sektor, og vi skal hele tiden være opmærksomme på, om vi leverer velfærden på den smarteste og mest effektive måde. Derfor er det også rart at se et projekt, der vil udvikle innovationskulturen, siger Mikkel Haarder, der er centerchef i KL's Center for Ledelsesudvikling og en del af sekretariatet for videncentret.

mou

Fakta:
Der blev afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse i Finansloven 2010.
Videncentret er et samarbejde mellem Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen og KL.
Læs mere om Videncenter for Velfærdsledelse og de ti projekter, som har modtaget støtte på www.velfaerdsledelse.dk.

Læs mere om projektet her