Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Transportminister giver håb for færgerute

Efter møde mandag mellem trafikministeren og borgmestrene fra Aarhus og Kalundborg er der en vis, forsigtig optimisme at spore

AARHUS / KALUNDBORG: Transportminister Hans Christian Schmidt (V) skal onsdag mødes med Folketingets trafikordførere for at drøfte mulighederne for at bevare den lukningstruede fragtrute mellem Aarhus og Kalundborg.

Transportministeren udtrykker efter et møde mandag med Aarhus-borgmester Nicolai Wammen (S) og Kalundborg-borgmester Martin Damm (V) forståelse for, at lukningen af ruten ikke alene er et hårdt slag for de to kommuner, men også vil betyde en øget trafik på motorvejen over Fyn - og ikke mindst en belastning af det i forvejen overbelastede vejnet i trekants-området. 

Ifølge ministeren er de to berørte kommuner inde i overvejelser om, hvor vidt de kan forbedre rutens økonomi ved at påtage sig en større del af havneudgifterne. Men det ligger fast, at hvis ruten skal overleve, skal der statslige penge ind i billedet. Og det er der ikke umiddelbart flertal for i Folketinget.

Ruten hænger i en meget tynd tråd. Molslinien, der har drevet ruten, har for længst besluttet at lukke, og færgerne er allerede solgt til anden side.

Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen, mener, at det ikke alene er staten og kommunerne, der har et ansvar, hvis ruten skal reddes. Også de private vognmænd må til lommerne,mener han:

- Enhedslisten er enig med transportministeren i, at vi bør finde en løsning, som sikrer godsforbindelsen mellem Aarhus og Kalundborg. Et krav for at staten skal gå ind i sagen må dog være, at speditører og vognmænd bidrager ved at acceptere en højere pris for transporten, siger Per Clausen før forhandlingerne i morgen i folketinget om rutens fremtid.

- En af årsagerne til at Aarhus-Kalundborg ruten har haft svært ved at løbe rundt er, at vognmænd og speditører har presset priserne alt for langt ned på transport med forbindelsen. Hvis højere priser giver konkurrencemæssige problemer i forhold til Storebæltsforbindelse må vi overveje at sætte prisen op på denne, fortsætter Per Clausen.

- Under alle omstædigheder er det vigtigt at finde en løsning både af hensyn til trængslen på landevejen og miljøet, men sagen viser med al ønskelig tydelighed, at vi har brug for at øge kapaciteten for transport af gods på skinner for at få et miljørigtigt alternativ til den stigende lastbiltrafik, slutter Per Clausen.

mou