Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tøndermarsken: Rævene må vige for fuglene

Hvis fuglelivet skal tilbage på et niveau som i 80'erne, skal størstedelen af rævebestanden væk, konkluderer miljøministeren ud fra en dugfrisk rapport. Socialdemokraterne mener, ministeren er dumpet

TØNDER: Hvis der igen skal være lige så mange fugle i Tøndermarsken, som der var i 1980´erne, så skal antallet af ræve reduceres voldsomt. Det er den overraskende konklusion i rapporten 'Muligheder for yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier', som Naturstyrelsen har udarbejdet med bidrag fra blandt andre Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

- Med rapporten har vi politikere fået en faglig vurdering af, hvordan vi bedst forbedrer forholdene for Tøndermarskens fugle. Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten, siger miljøminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse.

Skuffende plan
Tøndermarsken er interessant for mange eng- og vadefugle, fordi der er meget vand og mange vådområder. Der kan godt komme flere fugle i Tøndermarsken ved at sætte flere områder under vand. Rapporten beskriver flere modeller til en pris på mellem 8 og 22 millioner kroner. Men rævene vil gøre det af med den største del af gevinsten, og ifølge beregningerne vil man ikke kunne nå det ønskede antal fugle uden en massiv nedgang i antallet af ræve.

- Jeg ser gerne, at vi får forøget bestanden af fugle i marsken. Også selv om det betyder, at vi må reducere antallet af ræve betydeligt. Ræven er ikke truet herhjemme. Jeg synes med andre ord, at vi politikere bør lytte til eksperterne, siger Karen Ellemann, som håber på politisk opbakning til indsatsen.

Men det bliver i så fald uden socialdemokraternes opbakning. Partiets miljøordfører Mette Gjerskov betegner ministerens plan skuffende:

- Det er eksamenstid, og hvis ministeren havde fremlagt dette ved det grønne bord, ville hun være dumpet. Opgaven er misforstået, og vi kan ikke se frem til et rigere fugleliv i marsken, siger Mette Gjerskov.

Ny undersøgelse
Det er Folketinget, der har bedt om rapporten og en plan fra miljøministeren. Baggrunden er, at trods en investering på 80 millioner skattekroner er der sket et meget drastisk fald på 80 pct. i bestanden af ynglende fugle i Tøndermarsken de sidste 20 år.

- Rapporten præsenterer ingen handlingsplan for, hvordan miljøministeren vil sikre, at 89 procent af rævene reelt bliver udryddet - eller dokumentation for at det overhovedet er muligt. Og vi skal huske på, at marsken er ejet af en lang række forskellige lodsejere, som åbenbart frivilligt og uden erstatning forventes at bidrage til at nå et urealistisk mål. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Mette Gjerskov.

Hun vil nu gå til Folketingets Miljøudvalg og kræve en ny undersøgelse.

Målet for hvor mange fugle, man ønsker i Tøndermarsken, er sat efter bestanden i 1980'erne, der var historisk stor. Hverken før eller siden har bestanden været så stor. Ifølge DMU hænger det især sammen med, at rævene i den periode blev næsten udryddet i Sønderjylland på grund af rabiesbekæmpelse.

På den baggrund anbefaler rapporten, at der frem til 2015 iværksættes en målrettet nedbringelse af rævebestanden. I 2015 skal det så evalueres, hvor stor effekten af de færre ræve har været.

mou

Fakta:
Naturstyrelsen har de seneste år samarbejdet med Tønder Kommune og Digelauget for Tøndermarsken om en række tiltag, der skal hæve fuglebestanden.
Tiltagene omfatter bl.a. tidligere indpumpning af vand i bevandingssystemet, retablering af 60-70 bevandingshuller, nedskæring af uønsket opvækst af træer og buske og omlægning af dræn.
Ifølge beregningerne fra Danmarks Miljøundersøgelser burde disse tiltag have sikret flere fugle. Men på grund af ræve er bestanden ikke steget.

Se redegørelsen her