Tønder Listen fastholder mandat trods udskiftning

KORT NYT26. MAJ 2021 8.54

TEMA: KV21

TØNDER: Et kortvarigt håb for Venstre i Tønder om at få et af Tønder Listens mandater tilbage er slukket, efter at Venstres førstesuppleant Niels Dahlmann har sagt nej tak til at overtage en plads i byrådet efter Daisy Dahl, som var en af dem der skiftede fra V til Tønder Listen. Det gjorde V's andensuppleant Karl Henning Clausen også, og han står nu til at overtage pladsen på afbud, skriver JydskeVestkysten.

Daisy Dahls begrundelse for at ville udtræde af byrådet er, at hun har fået et nyt og krævende job, og Niels Dahlmanns begrundelse for ikke at ville indtræde, et at også han prioriterer sit job højere end byrådet. Han har da også flere gange tidligere afslået afløsning i byrådet og sendt opgaven videre til Karl Henning Clausen.

Denne vil, hvis det hele falder i hak, og Tønder Byråd godkender både udtræden og førstesuppleantens ikke-indtræden, overtage både pladsen i byrådet og Daisy Dahls hidtidige poster. Erhvervsmæssige begrundelser er blandt dem, der er gangbare for at blive fritaget for politiske hverv.

mk