DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Timeout for lægefusion efter strid om OK21-resultat

Dårlig stemning mellem Yngre Læger og Overlægerforeningen.

En proces frem mod fusion af de to største lægegrupper, Yngre Læger og Overlægerforeningen, er sat på hold indtil videre, efter at de to fagforeningers medlemmer er kommet op at toppes over et overenskomstresultat. Hver især er de tilfredse med deres egen nye overensomst, men Yngre Læger er langt fra tilfredse med Overlægeforeningens.

Både formelt og reelt forhandler hver fagforening sin egen overenskomst, og når Yngre Læger har Overlægeforeningens overenkomst i kikkerten, er det fordi, den sætter fremtidige nye overlægers startløn lavere end hidtil. Et greb, der ikke betyder noget for Overlægeforeningens nuværende medlemmer, men som vil ramme Yngre Lægers medlemmer, når de rykker op og bliver overlæger og skifter fagforening og overenskomst.

Intermezzoet er kommet på tværs for en mulig fusion af de to fagforeninger, en mulighed som har været under afklaring siden efteråret. En sammenlagt fagforening ville rumme omkring 21.000 læger, to tredjedele af paraplyorganisationen Lægeforeningens samlede medlemstal og med tilsvarende forøget forhandlingsstyrke.

Men med den dårlige stemning mellem de to fagforeninger er der "ikke grundlag for at tale om en mulig ny fælles forening, når der er så stor utilfredshed", siger Yngre Lægers formand Helga Schultz til Ugeskrift for Læger.

Videre fusionsforberedelser er derfor sat i bero, og det er uvist hvornår - og om - de genoptages. I givet fald bliver det næppe før efter urafstemningen om Yngre Lægers overenskomst er afsluttet 12. april.