DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Overlægers overenskomst er tilpasset ny ledelsesstruktur

Mere ledelse til store hospitalsafdelinger. Ledende overlæger bliver cheflæger, og specialeansvarlige bliver ledende overlæger.

En ny overenskomst mellem Overlægeforeningen og Danske Regioner rokerer om på ledelsesstrukturen på hospitalerne, oplyser de to parter. Ændringerne er en konsekvens af, at mange afdelinger i dag har samme størrelse, som et helt sygehus havde før i tiden.

Konkret sker der det, at de nuværende ledende overlæger i stedet tituleres cheflæger, og under sig får de et lag af ledende overlæger bestående af de hidtidige specialeansvarlige overlæger. Samtidig forventes flere ledende overlæger for at styrke ledelsen inden for blandt andet kvalitet, forskning, udvikling og uddannelse.

- Tiden er løbet fra den eksisterende ledelsesstruktur. Med aftalen får vi mulighed for at udvikle en endnu stærkere lægelig ledelse, som kan sikre udvikling og bedre kvalitet i behandlingen, siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz.

- Vi har længe haft fokus på lægelig ledelse, fordi god og tydelig ledelse er vigtig for en veldrevet afdeling og dermed for patienternes behandling, supplerer hendes forhandlingsmodpart, Midtjyllands regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der også er er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Med i den nye overenskomst er de generelle lønstigninger på 5,02 pct. over tre år, og derudover forhøjes overlægernes pension med 0,67 pct. som led i en ordning, hvor lægerne kan vælge at få en del af pensionen udbetalt. Aftalen indfører desuden et nyt treårigt løntrin for nyansatte overlæger, der ligger 30.000 kr. under den nuværende grundløn. Efter tre års ansættelse stiger overlægen automatisk til den varige grundløn. 

mk