DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Tilsyn: Forsvarets Efterretningstjeneste har løjet for os siden 2014
Forsvarsminister Trine Bramsen (S) betragter sagen 'med den allerstørste alvor'. siger hun og varsler en ny, supplerende undersøgelse.
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Tilsyn: Forsvarets Efterretningstjeneste har løjet for os siden 2014

Urigtige oplysninger og lovbrud, oplyser Tilsynet med Efterretningstjenesterne efter flere måneders undersøgelser.
24. AUG 2020 10.43

Forsvarets Efterretningstjeneste har siden 2014 givet Tilsynet med Efterretningstjenesterne urigtige oplysninger og begået lovbrud, oplyser tilsynet.

Lovbruddene omfatter blandt andet mulig efterretningsvirksomhed mod danske statsborgere, manglende reaktion på indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område og snagen i oplysninger om en ansat i Tilsynet.

Sagen er startet ved, at Tilsynet i november 2019 ved 'én eller flere whistleblowere', som det hedder med bevidst sløring, kom i besiddelse af en betydelig mængde materiale, 'som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe'. Materialet fik tilsynet til at at fokusere sin kontrol af FE for at undersøge sagen til bunds, oplyser Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Undersøgelserne resulterede i august i en analyse i fire bind til forsvarsministeren. Den ikke-hemmelige del af resultaterne omfatter:

  • At FE ad flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 - i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE - har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.
  • At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.
  • At det indleverede materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.
  • At der i FEs ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.
  • At det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.
  • At FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Forsvarets Efterretningstjenestes chef Lars Findsen og to andre ledende medarbejdere er i anledning af sagen fritaget fra tjeneste. Samtidig igangsætter forsvarsminister Trine Bramsen (S) en supplerende undersøgelse i tæt dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, siger hun i en kommentar.