Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Til syvende og sidst handler det om ledelse

KOMMUNALØKONOMISK FORUM Vækstrådsformand advarer: Respekt for lokalt selvstyre sætter grænser for standardisering - men ikke for effektivisering
12. JAN 2012 12.47

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS:
Kommunerne kan under den nye regering se frem til intensiveret fokus på resultatater. Men hvordan man gør det, og hvordan manøvrerer man samtidig uden om de værste faldgruber? Det forsøgte bestyrelsesformand i Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, på Kommunaløkonomisk Forum i Aarhus at give et bud på med en sammenligning mellem den private og offentlige sektor:

- Der laves tonsvis af sammenligninger og analyser om resultater i begge sektorer. Og min erfaring er, at når alt kommer til alt, når alle andre forhold skæres fra, så handler det om ledelse.

Han advarede begge parter mod for oplagte sammenligninger - mod arrogance i det private, og mod romantik i det offentlige - og beskrev, hvordan mange forskelle gør sig gældende sektorerne imellem: Et legitimt hierarki over for selvstyre og semi-autonome enheder. Central beslutningsstruktur over for frivillige samarbejder. Klare enkle mål over for mere komplekse, skiftende mål med ofte svært gennemskuelige beslutningsprocesser.

Ingen trylleformular
Forskellene til trods argumenterede Nørby for, at udfordringerne i de to sektorer kan koges ind til tre ganske ens: Effektiviseringspres, legitime kulturforskelle enhederne imellem samt store variationer i performance.

En lang række områder beskrev han som oplagte at gå efter i begge sektorer: Effektivisering af driften, standardisering af servicen, fælles it-platforme, fællesindkøb. men vendte dog tilbage til et konstant fokus på drift som afgørende - dog uden at opfatte det som nogen trylleformular.

Han understregede også, at respekten for det lokal selvstyre i det offentlige sætter grænser for standardiseringer mellem tværgående afdelinger  - men ikke for effektivisering.

Som kommunale kommentatorer tilføjede Lyngby-Taarbæk-borgmester Søren Rasmussen (V), at det i den sammenhæng er værd at sikre troværdigheden, når effektiviseringer skal gennemføres: At medarbejdere f.eks. ikke oplever at blive straffet for gode ideer, fordi de med det samme gøres til spareobjekter.

Fra Aarhus supplerede borgmester Jacob Bundsgaard (S), at når man samler service i store enheder, et det væsentligt at fastholde fokus på kvaliteten og ansvaret i slutproduktet.