Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tidlig indsats skal hjælpe demente

Tidlig diagnose og bedre koordinering skal styrke demens-indsatsen
5. MAR 2012 6.56

VIBORG: Fremover skal alle borgere i Viborg Kommune, der har fået konstateret en demenssygdom, have tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson, som får til opgave at sikre en god sammenhæng i forløbene og koordinere indsatserne fra praksislæge, hospital og kommune til gavn for både borgere med demens og de pårørende.
Konkret bliver det demenskoordinatorerne, der har deres udgangspunkt på demenscentret Liselund, som kommer til at løse opgaven.

Forskning viser nemlig, at en tidligere diagnosticering giver bedre behandling med større effekt og bedre muligheder for at yde en indsats mod de somatiske lidelser, som demente ofte lider af. Det er meningen, at kommunens medarbejdere med deres observationer skal hjælpe til med at kvalificere de praktiserende lægers udredninger på området.

- Kontaktpersonerne kommer til at spille en vigtig rolle for, at vi fremover kan yde en endnu bedre indsats til gavn for de mange borgere, der får konstateret en demenssygdom. Jo tidligere en demenssygdom bliver opdaget, og jo bedre vi får koordineret indsatsen, desto større er muligheden for at bremse udviklingen i sygdommen og for at vi kan give den rigtige hjælp. Dermed kan vi sikre, at demente får et så godt og værdigt liv som muligt, siger formanden for Socialudvalget, Mette Nielsen (S).

cgt