Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus opsøger demente og deres pårørende

To opsøgende medarbejdere udbreder kendskabet til demens og fortæller om mulighederne for støtte og rådgivning. Det sker bl.a. i supermarkeder og hos taxachauffører
7. JUN 2011 14.26

AARHUS: I dag er demens den femte-hyppigste dødsårsag i Danmark. I fremtiden vil antallet af mennesker med demens vokse markant, og ifølge prognoserne vil op mod 200.000 danskere lide af demens i 2050.

Behandlingsmulighederne afhænger af, hvilken sygdom der er årsag til demensen. Men under alle omstændigheder er rådgivning af patient og pårørende samt praktisk støtte og aflastning vigtige elementer i behandlingen.

DemensCentrum i Aarhus Kommune har derfor ansat to opsøgende medarbejdere, som har til opgave at få kontakt til borgere med demenslignende symptomer og deres pårørende tidligt i forløbet.

- Vores mål er at få synliggjort sygdommen og få flere til at henvende sig til os, når de har mistanke om, at deres pårørende eller nabo er dement, siger de to opsøgende medarbejdere, Mariann Nedergaard og Line Dyhrberg Nielsen.

- Vi har en vifte af tilbud, men oplever desværre alt for ofte, at der kunne være gjort meget mere både for borgeren med demens og de pårørende, hvis sygdommen var blevet opdaget tidligere.

Derfor kontakter de opsøgende medarbejdere i øjeblikket supermarkeder, taxachauffører, boligforeninger, lokalcentre og andre, der i deres daglige arbejde kommer i kontakt med mennesker med demens.

- Vi forsøger at aflive myten om, at demens skyldes alderdom, og vi taler med borgerne om de typiske symptomer på demens. Desuden giver vi konkrete råd om, hvordan man kan hjælpe medmennesker med demens, frem for at blive irriteret eller skælde ud. Samtidig opfordrer vi folk til at tage kontakt til os, hvis man har mistanke om demens, fordi en tidlig indsats har stor betydning for sygdomsforløbet, fortæller Mariann Nedergaard og Line Dyrhberg Nielsen.

DemensCentrum Aarhus har oprettet endnu et specialteam, der kan hjælpe aarhusianske borgere med en særlig variant af demens, nemlig Huntingtons Chorea. Sygdommen er sjælden, og der kendes kun få diagnosticerede tilfælde i Aarhus, men det er en så alvorlig og invaliderende lidelse, at der er brug for en specialiseret indsats.

Den kan nu fås hos demenskoordinator og sygeplejerske Anne Moeslund og ergoterapeut Lene Brolund Jensen, der begge har mange års erfaring med såvel demens generelt som med Huntingtons Chorea.

mou

Huntingtons Chorea:
En forstyrrelse af det centrale nervesystem.
De fysiske symptomer spænder fra ufrivillige bevægelser og usikker gang til tale- og synke-besvær og vægttab.
De psykiske kendetegn er ændringer af personligheden, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration, initiativløshed, tvangstanker, vrangforestillinger og depressioner.
Sygdommen er uhelbredelig. Den er stærkt arvelig og bryder oftest ud i 35-45 års alderen, men kan også ramme både ældre og børn helt ned til førskolealderen.