DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ti kæmpemøller ulovlige

Ti kæmpemøller ulovlige

Landsretten sender ti kæmpemøller på Lammefjorden tilbage i Naturklagenævnet - færre møller med øget effekt kræver ny sagsbehandling
15. FEB 2012 10.31

Af Claus Theilgaard og Knud Abildtrup

HOLBÆK:
Ti kæmpevindmøller på Lammefjorden nordvest for Holbæk er opført ulovligt. Det har har Østre Landsret i dag afgjort, efter 15 lokale beboere via Landsforeningen 'Naboer til Kæmpevindmøller' har anlagt sag mod Naturklagenævnet og Holbæk Kommune.

Møllerne er 127 meter høje og opført af Vattenfall Vindkraft i samarbejde med Holbæk Kommune.

Landsrettens dom gælder plangrundlaget. Naturklagenævnet havde ellers vurderet, at kommunens plangrundlag med tilhørende miljøvurdering og VVM-redegørelse var i i orden.

Men den kommunale planlægning blev efter miljøvurderingen og VVM-redegørelsen ændret, så antallet af møller blev reduceret og effekten øget.

Naturklagenævnet mente ikke, at denne ændrede planlægning nødvendiggjorde en helt ny miljøvurdering og VVM-redegørelse, men det gjorde altså beboere i området - og nu altså også landsretten, der hjemviser sagen til Naturklagenævnet til fortsat behandling.

I hvert fald burde en supplerende miljøvurdering og VVM-redegørelse skulle have været overvejet i forbindelse med klagenævnets behandling af klagen, lyder det fra retten.