Thisted-bosted får kritik for manglende ledelse

En tilsynsrapport fra april 2019 konkluderer, at botilbuddet Bjergbo i Thisted ikke har sikret den tilstrækkelige ansvarlige ledelse.

THISTED: Et tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord viser, at botilbuddet Bjergbo i Thisted ikke lever op til kravene om kvalitet på en række områder. Tilsynet konkluderer, at der på botilbuddet ikke er sikret en ansvarlig faglig ledelse af medarbejderne. 

Blandt andet har der ikke været nok kendskab til brugen af magtanvendelse blandt medarbejderne. Og samtidig har ledelsen ikke fulgt kravet om, at medarbejderne skulle have yderligere undervisning, som tilsynet allerede påpegede tilbage i september 2018. 

Tilsynet fandt også, at de svært fysisk og psykisk handicappede beboere har oplevet at få deres ejendele låst inde i skabe, og at medarbejderne har aflåst deres terassedøre. Derfor finder Tilsynet, at botilbuddet ikke har overholdt borgernes ret til selvbestemmelse. 

Persondata har ligget frit fremme
I 2018 kritiserede tilsynet, at botilbuddet havde inddraget dele af beboernes fællesområder til at opstille personalekontor. Da tilsynet så i april 2019 kom på uanmeldt besøg fandt de, at ledelsen ikke havde fjernet faciliteterne, som ledelsen havde lovet, og at der desuden lå følsommme personoplysninger om beboerne frit fremme i fællesområderne. 

Efter tilsynet kan Socialtilsyn Nord konkludere, at ledelsen har dokumenteret, at de ikke længere låser terassedørene eller beboernes ejendele inde i skabe, at kontorfaciliteterne og de personfølsomme er fjernet fra beboernes fællesområder, og at ledelsen har fået planlagt undervisning af medarbejderne om magtanvendelse i maj og juni 2019. 

Socialchefen i Thisted, Jan Bendix Jensen, erkender i et interview til Nordjyske, at der på botilbudder 'har været, og stadig er udfordringer', men at man har nedsat en styregruppe med medarbejderrepræsentanter fra Bjergbo. Dog mener han, at det kan tage tid at få gennemført uddannelsen af medarbejderne. 

- Men der arbejdes meget, meget målrettet på alle områder på en gang. Vi arbejder på at yde en endnu bedre indsats for beboerne, og på at være mere systematiske med at give medarbejderne supervision og tilbyde kvalificeret efteruddannelse, siger han til Nordjyske. 

Sidste år var Socialtilsyn Nord på besøg på andre af Thisteds sociale botilbud, hvor de ved enkelte størstedelen ikke fik nogen bemærkninger og enkelte fik mindre alvorlige bemærkninger, fremgår det af udvalgsdagsordenen. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev