Syddanske psykiatri-patienter nu med ved bordet i egne sager

Fælles psykiatriprojekt med uvildige parter og borgeren for bordenden skal udbredes til alle syddanske kommuner.
3. JUN 2021 13.01

SYDDANMARK: Projektet ”Sammen om Psykiatri” har vist lovende resultater, efter implementeringen i 2020 blev igangsat i de 22 syddanske kommuner, lyder det fra regionen.

Projektet har til formål at skabe et bedre forløb for den enkelte borger ved at samle alle indsatser fra psykiatri og kommune under et fælles forløb.

Rikke Kargo Sørensen fra Lokalpsykiatri Brørup har stået for møder i forløbet sammen med leder af Socialpsykiatrien/Socialpædagogisk Center Charline Amdisen Bossen fra Vejen Kommune, og den fordeling med en uvildig part fra regionen og kommunen er afgørende for, at møderne bliver en succes.

- Vi tør at spørge ind til sagen med friske øjne, og borgerne er glade for ordningen. De takker for at komme med til møderne og for at blive hørt – det er jo lidt tankevækkende. Det er en stor fordel, at vi alle sidder sammen, for vi kan blive enige om, hvad der skal ske. De, der indkaldes til møderne, er læger og ledere, så det er personer, der kan træffe en beslutning. Det er nødvendigt, at alle forpligter sig til det, og vores følgende møder har vist, at alle aftaler er blevet overholdt, fortæller hun.

- Jeg synes, det fungerer, at man får skabt et samarbejdsforum med en fra regionen og en fra kommunen, der styrer mødet. De to er uvildige og kender ikke den konkretes historie, hvilket gør, at vi kan spørge ind på en anden måde til sagen. Den enkelte borger er med for bordenden, og jeg synes, at vi på grund af mødeformen kommer væk fra faggrænser og hvordan vi plejer at gøre – til hvordan det kan løses, fortæller Charline Amdisen Bossen.

Det forventes, at "Sammen om Psykiatri" er udbredt til samtlige syddanske kommuner til sommer 2021.

ka