Syddanmark afvist: Måtte ikke holde på oplysninger i sag om 112

At to sygeplejersker ville kunne identificere en hjertepatient var ikke tilstrækkelig grund til at tilbageholde oplysninger fra et opkald til 112, der ikke kom igennem, vurderer Ankestyrelsen.

SYDDANMARK: Region Syddanmark gav i september afslag på aktindsigt i nogle oplysninger om et konkret hændelsesforløb, der handlede om telefonproblemer i forhold til 112, lægevagten og sygehuse. Regionen henviste til, at der var tale om oplysninger om en enkeltpersons rent private forhold, og at oplysningerne ikke var tilstrækkeligt anonymiserede.

Den vurdering er Ankestyrelse ikke enig i og vurderer i en afgørelse, at de to sygeplejersker, der ville kunne identificere personen, allerede kendte til oplysningerne om personens rent private forhold. Oplysningerne kunne derfor ikke undtages med henvisning til, at det ikke var muligt at anonymisere tilstrækkeligt.

Af regionens begrundelse for at tilbageholde dele af de udbedte oplysninger fra en mail-korrepondance var, at det kun var en meget kort periode på nogle timer den pågældende dag i august 2019, at telefonerne var stort set helt nede. Samt at alarmcentralen i regionen modtager meget få opkald om hjertestop i døgnet.

Dertil kommer, at to sygeplejersker, der er nævnt i mailen, 'til enhver tid vil kunne huske episoden og genkalde sig identiteten på patienten, såfremt detaljerne om hændelsen bliver offentligt kendt'.

Ankestyrelsen har nærstuderet offentlighedsloven og styrelsesloven og er enig med regionen i, at der i den omstridte mail indgår oplysninger om en enkeltpersons private forhold. Men styrelsens vurdering er samtidig, at anonymiseringskravet ikke er tilsidesat, hvis der blot er tale om at nogle, der i forvejen kender oplysningerne, kan identificere den person, de udleverede (og anonymiserede) oplysninger angår.

På den baggrund skal regionen behandle sagen igen.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev