Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svendborg må gerne sælge grund uden offentligt udbud

Statsforvaltningen har sagt god for grundsalget til en hotelejer p.g.a. sagens særlige omstændigheder
20. DEC 2011 7.00

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

SVENDBORG: Kommunen får den dispensation fra reglerne om offentligt udbud ved salg af ejendom, som den havde bedt om. Det har Statsforvaltningen for Syddanmark netop afgjort. Det sker, fordi der er ganske særlige omstændigheder omkring salget.

Køberen af grunden er kommanditselskabet Christiansminde, der driver Hotel Christiansminde. Hotellet ligger nemlig på grunden, der altså i dag ejes af kommunen, der så lejer den ud til hotellet. Hotel-ledelsen er begyndt at tænke i fremtiden og mulighederne for at udvikle hotellet.

Det er imidlertid mere end vanskeligt, når virksomheden ligger på lejet grund. Hotelledelsen har konstateret, at det giver så stor usikkerhed om hotellets fremtidige ejerforhold, at det er praktisk taget umuligt at skaffe finansiering til udviklings-projekter.

Kommanditselskabet har derfor bedt kommunen om lov til at købe grunden under hotellet, og det er Svendborg indstillet på.

Men normalt ville en sådan handel  skulle ud i et offentligt udbud, hvor hvem som helst så kan byde på arealet.  Og det er under sagens omstændigheder ikke hensigtsmæssigt.

Kommunen har over for Statsforvaltningen begrundet ønsket om at undgå et offentligt udbud med, at det indebærer muligheden for, at tredjemand erhverver grunden, og det kan igen lamme hotellets udviklingsmuligheder.

Dertil kommer, at en nabogrund, der faktisk ejes af hotellet, og rummer kommanditselskabets væsentligste aktivitet - et 5-stjernet kursus- og konferencecenter, risikerer at blive lukket inde, fordi vejadgangen går over den nu kommunale grund. Og en eventuel ny ejer vil kunne lave lejebetingelser, der udelukker, at der går en en vej over grunden til denne nabogrund.

Det er Statsforvaltningens vurdering, at den konkrfete sag falder indenfor bekendtgørelsen om offentligt udbuds undtagelsesbestemmelser.

Statsforvaltningen skriver bl.a. i afgørelsen:

'Statsforvaltningen bemærker, at den omstændighed, at en kommune ønsker at sælge en ejendom til en lejer af en fast ejendom, ikke i sig selv kan begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud, jf. punkt 5.4 i udbudsvejledningen.

Det er dog statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete situation foreligger sådanne særlige forhold, som kan begrunde, at der meddeles dispensation fra offentlig udbud.'

Kommunen er forpligtet til at sælge grunden til markedsprisen.