Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svagt faldende forventninger i serviceerhvervene

Serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre måneder er faldet lidt i marts i forhold til måneden før
KORT NYT30. MAR 2011 10.16

Den sammensatte konjunkturindikator er 7, mens den i februar var 10. Niveauet svarer stort set til gennemsnittet for de seneste seks måneder. Den sammensatte konjunkturindikator lå på sit laveste niveau i februar 2009. Det seneste år har forventningerne været positive med en svagt stigende tendens. Indikatoren er en sammenvejning af service-erhvervenes forventninger til beskæftigelse og omsætning de kommende tre måneder.

cgt