dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Sundhedstilbud - samlet i ét eller i samspil?

Sundhedstilbud - samlet i ét eller i samspil?

Evalueringen af kommunalreformen lægger op til diskussion af styringen af sundhedstilbud. På AGORA tages debatten op
9. FEB 2012 8.40

Af Emil Rasmus Nielsen, [email protected]

Den seneste kommunalreform medførte store ændringer af, hvilke offentlige instanser der står for de forskellige opgaver. Med en forestående evaluering af reformen åbnes debatten om forholdet mellem kommunernes og regionernes ansvarsområder atter på vid gab. På AGORA diskuteres, hvordan styringen af sundhedstilbud bør foregå.

Bent Larsen, gruppeformand for Venstre i Region Hovedstaden, bidrager med sit bud på, hvordan vi sikrer et mere sammenhængende sundhedssystem:

- Alle kommunale aktiviteter på sundhedsområdet, såsom forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, socialpsykiatri og hjemmesygepleje overgår til regionerne.

Han har samtidig en opskrift på, hvordan man sikrer nærhed mellem brugeren og sundhedsvæsenet:

- Alt det nære organiseres i en række sundhedshuse under regionerne. Der etableres brugerbestyrelser med deltagelse af kommuner, læger og hospitaler.

Det nære sundhedsvæsen
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er imod at fjerne sundhedsopgaver fra kommunerne:

- En samling af sundhedsopgaverne i regionerne vil rykke sundhedsvæsenet længere væk fra borgernes hverdag, og det er slet ikke den kur, der er behov for.

Ifølge hende skal konkrete tiltag i stedet sikre bedre sammenhængskraft:

- For eksempel ved, at regionerne sender specialuddannede sygeplejersker ud i kommunerne for at hjælpe borgerne godt på vej, og ved at kommunerne sender sygeplejersker ind på hospitalerne for at sikre den bedst mulige overgang til det nære sundhedsvæsen.

Også SF's kommunalordfører, Lisbeth Bech Poulsen, bidrager med et konkret forslag:

- I Aalborg og en række andre kommuner er der ansat en forløbskoordinator, der skal sikre et sammenhængende patientforløb; og sådanne tiltag er et stort skridt i den rigtige retning. Men det skal blive bedre, så vi undgår kassetænkning og det stedmoderlige forhold, der ind imellem er mellem kommune og region og almen praksis.

Skal sundhedstilbud samles i regionerne? Deltag i debatten her