Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sundere at trække vejret i København

Antallet af partikler i hovedstandens luft er halveret
17. MAR 2011 14.13

KØBENHAVN: Det er blevet sundere at trække vejret i hovedstaden. Det viser foreløbige resultater fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.

I perioden 2002-2010 er forureningen med ultrafine partikler faldet med cirka 50 procent.

Partikelforureningen har betydelige sundhedseffekter som eksempelvis større risiko for hjertekarsygdomme, kronisk bronkitis og lungekræft. Særligt de små partikler er under mistanke for at være sundhedsskadelige. Derfor har regeringen de senere år iværksat en række tiltag for at få nedbragt partikelforureningen, blandt andet ved at indføre miljøzoner i de største byer, nedsætte afgiften på dieselbiler med partikelfiltre og stille miljøkrav til taxaer.

Målingerne fra Danmarks Miljøundersøgelser er, som led i Miljøministeriets indsats for miljø og sundhed, foretaget ved H.C. Andersens Boulevard i København - en af Danmarks mest trafikerede gader med 60.000 biler om dagen. Her har man både målt for antallet og størrelsen af partiklerne. Dermed får man oplysninger om både de ultrafine partikler, der næsten udelukkende stammer fra den lokale trafik, og om større partikler, der hovedsagligt blæser hertil fra udlandet.

Miljøstyrelsen vurderer, at halveringen i forureningen med ultrafine partikler hænger tæt sammen med fornyelsen af bilparken, udbredelse af partikelfiltre og indførelse af miljøzoner.