Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Styring på tværs af alle grænser

ANMELDELSE Uforudsigelighed og samspil mellem skiftende parter forvandler koordination fra styring til fortælling
28. NOV 2011 7.00

Af Per Thygesen-Poulsen

Eva Sørensen, Karina Sehested & Anne Reff (red.):
Offentlig styring som pluricentrisk koordination
Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 978-87-574-2166-8

Når forskerne bag denne bog beskriver hvorledes offentlige ledere håndterer den stadig mere uforudsigelige og foranderlige situation efter strukturreformen i 2007, får det mig til at tænke på H. C. Andersens eventyr 'Vanddråben'.

Her fremviste en mand ved navn Krible-Krable gennem et stærkt forstørrelsesglas en vanddråbe, hvor han med en dråbe tryllevin havde farvet alle de tusinde smådyr som hoppede og sprang, trak i hverandre og åd af hverandre.
'Det er overordentlig morsomt,' sagde han, der kiggede med.

Når forskerne iagttager strukturreformens virkninger i Region Sjælland, observerer de 'en gradvis fragmentering af den offentlige sektor i et hav af relativt selvstyrende offentlige og halv-offentlige institutioner.' I stedet for de nogenlunde bestandige, veldefinerede og regelstyrede organisationer, som de gængse teorier om koordinering og planlægning forudsætter, ser de nu en interaktionsproces, hvor 'et stadigt foranderligt, kontekstafhængigt og overlappende sammensurium af gensidigt afhængige offentlige aktører og private stakeholders tilpasser og modererer deres handlinger og perspektiver ved at skabe fælles mening, der bl.a. producerer skæbnefællesskabs-fortællinger og fjendebilleder.'

Her er det billede, der tegner sig af den arena, hvor den traditionelle offentlige styring og koordinering erstattes af det, forskerne kalder pluricentrisk koordination:

--BILLEDE2--

Forskelle i fokus
Det viser sig at det ikke altid er de institutioner der er udpeget til det, der deltager, andre spiller en større rolle end forventet, og man har hver sin foretrukne 'historie-fortælling', som kæmper mod andre, indtil der forhåbentlig opstår en fælles oplevelse, som fører til en 'meta-koordination', som udføres gennem 'situeret handling' snarere end i kraft af en formel fælles beslutning.

Bogen fortæller, hvad der er observeret gennem forskernes forstørrelsesglas. Men selv om de har været glade for et aktivt samarbejde med de mange aktører i den region, de har brugt som case, er det noget ganske andet end tidligere tiders aktionsforskning. Det sker efter det, der benævnes Mode2-forskning:

'Mens aktionsforskningens hovedfokus var rettet mod at engagere forskningen direkte i realiseringen af det gode samfund, er Mode2-forskningen primært optaget af at skabe forskningsresultater af så høj kvalitet som muligt. Det er ikke forskerne, der skal hjælpe praktikerne med at agere,' skriver de.

Grøftevand
For de offentlige aktører udpeger bogen de 'problemstillinger, som bør gøres til fokuspunkter i ledelsen og reguleringen af pluricentrisk koordinationsprocesser". For forskerne tegner der sig dermed et nyt og spændende forskningsfelt.

Og her er det, at jeg kommer til at tænke på Trolden og den gamle mand, som iagttager de myldrende småskabninger.

'Men hvad tror du, det er?' spurgte Krible-Krable. 'Kan du finde ud af det?'

'Det er da godt at se!' sagde den anden. Det er jo København eller en anden stor by, de ligner jo alle sammen hverandre. En stor by er det!'

'Det er grøftevand,' sagde Krible-Krable.