DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Struer centraliserer ledelse

Antal daginstitutioner i Struer by går fra syv til tre, og seks børnehaver fusionerer parvis
KORT NYT27. APR 2012 8.28

STRUER:  En ny ledelsesstruktur, ændret organisationsmodel og fusioner af børnehaver skal styrke ledelsen, reducere driftsomkostningerne og skabe ensartede skole- og dagtilbud, oplyser kommunen.

Fusionerne betyder, at der bliver én leder og en forældrebestyrelse for hver af de tre fusionerede institutioner. Prognoserne viser et faldende børnetal.

Det handler blandt andet om at skabe bedre sammenhæng mellem børnehavestrukturen i forhold til skoledistrikterne og at spare på bygningsdrift og ledelsesressourcer.

Struer Byråd har indarbejdet en besparelse i budgettet på henholdsvis 1,4 mio. kr. på ledelsesmodeller, 400.000 kr. på bygningsdrift samt 1,1 mio. kr. på drift af dagtilbud.

Hensigten er også, at lederne i en ændret ledelses- og organiseringsmodel skal bruge mindre tid på administration og mere tid på ledelse.

ka